Archív pro měsíc: Únor, 2015

V úterý 17. února 2015 zavítala na naši školu vzácná návštěva. A to hned několik panovníků z rodu Přemyslovců v podání skupiny historického šermu Pernštejni z Pardubic. “Rytíři” v krátkých scénkách zábavnou formou přiblížili žákům 3. – 7. tříd nejdůležitější okamžiky vlády Přemyslovců. Podívejte se na fotografie z této akce. Mgr. Milena Balonová

Lyžáček 2. a 3. tříd

Kategorie: Škola

18 Úno 2015

První únorový týden kopec za městem opět ožil druháky a třeťáky naší školy. Na skvěle upraveném svahu se pětapadesát dětí v dopoledních hodinách učilo všelijakým kouskům na kouzelných prkýnkách. První neobratné krůčky na lyžích se rychle měnily v jízdu v pluhu, v obloučkování s pizzou až k jízdě ve špagetkách. Těm zkušenějším paní zima od první chvíle dovolila jemně zařezávat [...]

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín 24. 2. 2015 úterý 8:00 – 13:00 hod. Ceny obědů: Žáci 7 – 10 let 17 x 21,- = 357,- Kč Žáci 11 – 14 let 17 x 23,- = 391,- Kč Žáci 15 a více let 17 x 25,- = 425,- Kč Cizí strávníci (v [...]

Základní škola a Mateřská škola Novy Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace, rozhodla prostřednictvím ředitele školy v souladu s $34,$ 165 odst. 2 a $183 odst. 2 zákona č. 56112004 Sb., o předškolním,základnim, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Nový [...]

Zápis do 1. tříd

Kategorie: Škola

5 Úno 2015

Ve čtvrtek 5. února 2015 se konal na naší škole zápis dětí do 1. tříd. Budoucí školáci přišli opravdu dobře připraveni. Paní učitelky si nachystaly mnoho otázek, ale děti odpovědi hravě zvládly. I v letošním roce bylo pro malé předškoláky připraveno překvapení. Společně s  „velkými“ kamarády z 9. třídy se vydali na Plavbu kolem světa, kde na [...]

Pololetní volejbal

Kategorie: Škola

3 Úno 2015

Skončilo pololetí školního roku 2014/15. Tradicí je ukončit pololetí sportem. Než převzali žáci vysvědčení, měli možnost odreagovat se v tělocvičně pod volejbalovou síti. Připravili jsme pro jednotlivé ročníky volejbalový turnaj, ve kterém nastoupila družstva 7. ročníku, družstvo 8. A, 8. B a družstvo 9. ročníku. Podmínkou bylo, postavit družstvo, ve kterém by na ploše ve hře, [...]

Zimní radovánky

Kategorie: Školní družina

3 Úno 2015

Konečně napadl sníh. Děti ze školní družiny využily všech možností kde si sněhu užít, a tak se na školním hřišti objevily všemožné stavby ze sněhu. Také atakovaly nedaleký sídlištní kopeček svými boby. Podívejte se, jak si to užily. Dana Kučerová


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56