Archív pro měsíc: Listopad, 2014

Dle legislativy EU a ČR jsou od 13. 12. 2014 stanoveny specifické požadavky na označování alergenů u výrobků a jídel ve veřejném stravování. Týkají se také naší školní jídelny. Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky, které mohou u přecitlivělých jedinců způsobit nepřiměřenou reakci imunitního systému (tzv. alergickou reakci), které může vyústit až v anafylaktický šok. Tyto [...]

Plavání 2. A a 2. B

Kategorie: Škola

25 Lis 2014

Druháčci úspěšně zakončili svůj letošní plavecký výcvik.Pod vedením zkušených lektorek si žáci osvojili správné plavecké dovednosti.Při nácviku využívali různá barevná nadnášedla. Odměnou za práci byly při poslední hodině hrátky ve vodě a mokré vysvědčení. Mgr. Irena Kelnarová, Mgr.Daniela Halaštová

Vánoční jarmark 2014

Kategorie: Škola

24 Lis 2014

Už se zase těšíme na Ježíška, copak nám letos nadělí… Srdečně zveme všechny rodiče a přátele školy na tradiční vánoční jarmark ve čtvrtek 11. 12. 2014 od 15 – 17 hodin v prostorách školy. V příjemné vánoční atmosféře si můžete prohlédnout i zakoupit drobné dárky, vyrobit si ozdoby v našich vánočních dílnách, poslechnout si vánoční písně a koledy, [...]

Pohádkový muzikál V peřině!

Kategorie: Škola

24 Lis 2014

Magický svět dobrých i zlých snů, který se ukrývá přímo v našich peřinách, opět ožije v muzikálové pohádce. Vtipná výprava, půvabné kostýmy, profesionální technické zázemí. Zájem o muzikál loni předčil naše očekávání, proto jsme letos připravili jeho opakování pro školy i veřejnost. Součástí muzikálu je operka O Budulínkovi. Členové sboru Jitřenka a Zpěváček a žáci ZŠ a [...]

Zajímavá exkurze

Kategorie: Škola

12 Lis 2014

Ve  čtvrtek 6. října  2014 se  jely obě osmé třídy podívat do kopřivnické firmy BIKE FUN  INTERNATIONAL. Čekala je exkurze u největšího českého výrobce kol. Hlavní manažer děvčata a chlapce seznámil se strategií podniku, poté  je provedl celou výrobou. Zajímavá byla i ukázka testování elektrokola. Podle reakcí žáků lze konstatovat, že je prohlídka firmy velmi [...]

Prodej stravenek na prosinec

Kategorie: Škola

10 Lis 2014

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín 20. 11. 2014 čtvrtek 8:00 – 13:00 hod. Ceny obědů: Žáci 7 – 10 let 15 x 21,- = 315,- Kč Žáci 11 – 14 let 15 x 23,- =345,- Kč Žáci 15 a více let 15 x 25,- = 375,- Kč Cizí strávníci (v jídelně) [...]

Třídní schůzky a konzultace

Kategorie: Škola

10 Lis 2014

V úterý 18. 11. 2014 se konají od 16:00 třídní schůzky a konzultační hodiny (do 18:00). Od 17:00 proběhne Rada rodičů se zástupci jednotlivých tříd. Mgr. Jan Šustek

Sběr starého papíru

Kategorie: Škola

7 Lis 2014

Ve středu 12. 11. proběhne sběr papíru v době 5:30 – 8:15. Místo: zadní vchod od tělocvičny (vchod na školní hřiště). Balíky pořádně svázat, menší doma zvážit. Mgr. Iveta Martincová

Devítka na exkurzích

Kategorie: Škola

3 Lis 2014

V minulých dnech jsme našim žákům z 9. A nabídli 2 exkurze, které by jim  mohly pomoci při  rozhodování o výběru budoucí profese. První z nich jim zprostředkovala Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje. Prohlédli si výrobu ve firmě HVCC (dříve součást Autopalu) v Novém Jičíně. Byli seznámeni s historií i současností tohoto podniku formou prezentace, [...]


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56