Sběr kaštanů v ŠD

KATEGORIE: Školní družina

14 Říj 2014

S blížícím se podzimem se každý rok v naší školní družině koná i sběr kaštanů. Jsou určeny pro zvěř v lesích v okolí N. Jičína. A letošní rok byl obzvlášť plodný.
Už na konci září začaly děti nosit plné tašky kaštanů. Po naplnění všech dostupných beden a košů si vše odvezlo Myslivecké sdružení Straník. Bylo toho 545 kg. A děti nosily dál. Další část si odvezli myslivci do lesů v okolí obce Palačova, kterým jsme napočítali 223 kg. A třetí část se 720 kg patřila Mysliveckému sdružení Starý Jičín. A kolik to tedy bylo dohromady? 1488 kg kaštanů! Tak to se zvířátka v lese zimy bát nemusí! Obrovský dík patří všem
71 dětem a jejich rodičům, kteří se sběru zúčastnili. Všechny děti dostaly odměny v podobě her, psacích potřeb a sladkostí. Ale přece jen je potřeba vyzdvihnout ty nejlepší. Jsou to tito žáci: Adélka Halaštová tř. 2. B 115,5 kg, Marek Chrástecký
tř. 2. B 101 kg a Sandra Barošová tř. 3. B 76 kg. Děkuji i pí vychovatelkám, které každý den pečlivě vážily a zapisovaly všechny kilogramy.

Eva Horáková, ved. vych. ŠD Jubilejní 3

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56