Volby do školské rady

KATEGORIE: Škola

7 Říj 2014

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 167, odst. 1 a 2,
vyhlašujeme
volby do školské rady Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvkové organizace.
Volby do školské rady budou probíhat v souladu s „Volebním řádem pro volby členů školských rad základních škol zřizovaných městem Nový Jičín.”

Dokument Oznámení o konání voleb do školské rady.

Dokument Výzva k podání návrhů (pro zákonné zástupce).

Mgr. Ladisla Pospěch, ředitel školy

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56