Dolní Vítkovice – roboti

KATEGORIE: Škola

3 Říj 2014

Žáci 8. A se 2. 10. 2014 zúčastnili akce “Roboti ve službách lidstva
v VI. energetické ústředně  (U6) v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě. V první části byli seznámeni stručně s vývojem robotiky, ve druhé části sestrojili jednoduchého robota s čidly a naprogramovali jej. Foto z akce, video s roboty 1 a video 2.

Podívali jsme se i do nově otevřeného pavilonu Svět techniky plného mnoha interaktivních zařízení, kde si každý mohl vyzkoušet na vlatní ruce a oči všechna zařízení.

Mgr. Jan Šustek

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56