Archív pro měsíc: Říjen, 2014

V prvních měsících letošního školního roku připravily paní vychovatelky pro děti ze školní družiny opět zajímavou a bohatou činnost. V září starší kamarádi pomáhali mladším, zejména prvňáčkům poznávat život v naší družině a spolu se účastnily vlaštovkiády – přesněji výroby vlaštovek a pouštění vlaštovek. Také jsme se účastnily výzdoby náměstí a prvňáčci zkoušeli vyzdobit chodník [...]

Sběr kaštanů v ŠD

Kategorie: Školní družina

14 Říj 2014

S blížícím se podzimem se každý rok v naší školní družině koná i sběr kaštanů. Jsou určeny pro zvěř v lesích v okolí N. Jičína. A letošní rok byl obzvlášť plodný. Už na konci září začaly děti nosit plné tašky kaštanů. Po naplnění všech dostupných beden a košů si vše odvezlo Myslivecké sdružení Straník. Bylo [...]

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín 21. 10. 2014 úterý 8:00 – 13:00 hod. Ceny obědů: Žáci 7 – 10 let 19 x 21,- = 399,- Kč Žáci 11 – 14 let 19 x 23,- =437,- Kč Žáci 15 a více let 19 x 25,- = 475,- Kč Cizí strávníci (v jídelně) [...]

Volby do školské rady

Kategorie: Škola

7 Říj 2014

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 167, odst. 1 a 2, vyhlašujeme volby do školské rady Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvkové organizace. Volby do školské rady budou probíhat v souladu s „Volebním [...]

Dolní Vítkovice – roboti

Kategorie: Škola

3 Říj 2014

Žáci 8. A se 2. 10. 2014 zúčastnili akce “Roboti ve službách lidstva” v VI. energetické ústředně  (U6) v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě. V první části byli seznámeni stručně s vývojem robotiky, ve druhé části sestrojili jednoduchého robota s čidly a naprogramovali jej. Foto z akce, video s roboty 1 a video 2. Podívali [...]


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56