Archív pro měsíc: Září, 2014

Třídní schůzky 7. 10. 2014

Kategorie: Škola

24 Zář 2014

V úterý 7. 10. 2014 se konají od 16:00 třídní schůzky. Od 17:00 proběhne Rada rodičů se zástupci jednotlivých tříd. Pro rodiče a zákonné zástupce žáků 9. třídy (a žáků, kteří ukončí v tomto šk. roce docházku): Informace o studiu na SŠ obdrží od výchovné poradkyně Mgr. Mileny Balonové ve třídě IX. A ihned po [...]

Exkurze na Hrabyň

Kategorie: Škola

24 Zář 2014

Dne 17. září se uskutečnil celodenní výlet žáků 8. tříd naší školy do památníku v Ostravě Hrabyni, který proběhl v uvolněné a přátelské atmosféře a za účasti vzácných hostů z řad Českého svazu bojovníků za svobodu, konkrétně pana Kubového, pana Pětroše a paní Bartoňové. Vzhledem ke stoletému výročí vypuknutí I. světové války a k blížícímu se sedmdesátému výročí [...]

Keramika pro dospělé

Kategorie: Škola

23 Zář 2014

Již osmým rokem na naši Základní škole a Mateřské škole Nový Jičín, Jubilejní 3 probíhá kurz Keramika pro dospělé. Scházíme se každou středu od 15:30 do 18:30 v učebně výtvarné výchovy II. st. Letos zahajujeme 1. 10. 2014. Kdo chce kreativně relaxovat, přijďte mezi nás. Bližší informace o vstupech a platbách na místě, nemusíte absolvovat [...]

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín 23. 9. 2014 úterý 8:00 – 13:00 hod. Ceny obědů: Žáci 7 – 10 let 20 x 21,- = 420,- Kč Žáci 11 – 14 let 20 x 23,- =460,- Kč Žáci 15 a více let 20 x 25,- = 500,- Kč Cizí strávníci (v jídelně) [...]

Městské slavnosti 2014

Kategorie: Škola

8 Zář 2014

Letošní XXI. slavnost našeho města měla tři ústřední témata: Karel Kryl, technika a 1. světová válka. Do pestrého programu se v sobotu 6. září 2014 zapojila také naše škola. Stali jsme se součástí slavnostního průvodu, ve kterém jsme se rozhodně neztratili!  Nejrůznějšími sportovními úbory jsme chtěli ukázat, že sport patří do  běžného života, že  máme [...]

V pátek 5. 9. 2014 se většina žáčků 2.B vydala na svou první cestu do Městské knihovny v Novém Jičíně. Uvítala nás paní knihovnice Radka Grofová, která děti zajímavě a zároveň zábavně poučila o zacházení s knihami a základní bibliografice. Barevnost, výzdoba, obrovské množství knih, ve kterých si děvčata a chlapci mohli na závěr zalistovat a začíst [...]

Již první den školy – 1. září se mohly všechny rodiče i děti seznámit s prostory školní družiny i paními vychovatelkami. Děti se postupně adaptují na nové prostředí školy, která jim jistě připadá (oproti školce) moc velká. Paní vychovatelky se snaží být nápomocny dětem i rodičům. Postupně se tak rozjíždí bohatá činnost v naší školní [...]


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56