Archív pro měsíc: Srpen, 2014

Vážení rodiče, rádi bychom usnadnili nástup Vašim dětem i Vám, rodičům, do naší školní družiny. Paní vychovatelky si Vás vyzvednou první školní den v příslušných třídách. Projdete s námi každodenní trasu Vašeho dítěte ze třídy do družiny. Ve školní jídelně Vás čeká seznámení s vychovatelkami, předání základních informací a zodpovězení případných dotazů. Poté Vás pí [...]

Seznam sešitů potřebných do jednotlivých předmětů: Velký sešit má číslování 420, 440 (nelinkovaný). Malý sešit má označení 540, 520 (nelinkovaný), 544, 524 (linkovaný). Čtverečkovaný má označení 425, 445 (velký) a 525, 545 (malý). Dě – 544 Čj – 544, 524 (3 x) Ov – 524 Pč – 520 Z –  544 Fy – 540 Ch [...]


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56