Prodej stravenek na leden 2014

KATEGORIE: Školní jídlena

11 Pro 2013

Školní jídelna vaří v době vánočních (2. – 3. 1.) a pololetních (31. 1.) prázdnin pro cizí strávníky a pečovatelskou službu.

Prodej stravenek na leden 2014

Školní jídelna ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín

16. 12. 2013 pondělí 8:00 – 13:00 hod.

Ceny obědů:

Žáci 7 – 10 let 19 x 21,- = 399,- Kč

Žáci 11 – 14 let 19 x 23,- = 437,- Kč

Žáci 15 a více let 19 x 25,- = 475,- Kč

Cizí strávníci (v jídelně) 22 x 59,- = 1 298,- Kč

Cizí strávníci (jídlonosiče) 22 x 56,- = 1 232,- Kč

Přihlášky a odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.

Výdejna ZŠ Šenov

16. 12. 2013 pondělí 8:00 – 13:00 hod. kancelář školní jídelny Jubilejní ul.

Ceny obědů:

Žáci 7 – 10 let 19 x 21,- = 399,- Kč

Žáci 11 – 14 let 19 x 23,- = 437,- Kč

Žáci 15 a více let 19 x 25,- = 475,- Kč

Přihlášky a odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.

E-mail: bordovska@zsjubilejni.cz; tel.: 556 709 629, 555 538 896

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56