Archív pro měsíc: Září, 2013

Třídní schůzky 1. 10. 2013

Kategorie: Škola

23 Zář 2013

V úterý 1. 10. 2013 se konají od 16:00 třídní schůzky. Od 17:00 proběhne Rada rodičů se zástupci jednotlivých tříd. Pro rodiče a zákonné zástupce žáků 9. tříd (a žáků, kteří ukončí v tomto šk. roce docházku): Informace o studiu na SŠ obdrží od výchovné poradkyně Mgr. Mileny Balonové v hudebně od 16:30 hod. Prezentovat [...]

Prodej stravenek na měsíc říjen 2013 Školní jídelna ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín 27. 9. 2013 pátek 8:00 – 13:00 hod. Ceny obědů: Žáci 7 – 10 let 20 x 21,- = 420,- Kč Žáci 11 – 14 let 20 x 23,- = 460,- Kč Žáci 15 a více let 20 x 25,- = 500,- [...]

Adaptační kurz 6. A

Kategorie: Škola

17 Zář 2013

Sloučením loňské 5. A a 5. B vznikl jeden kolektiv – třída 6. A. Výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit nový kolektiv je adaptační kurz. Ten proběhl od 9. do 11. září 2013. Cílem v  pečlivě připraveném programu bylo formou her dosáhnout vzájemné spolupráce jedinců ve skupině, poznat schopnosti a dovednosti jedinců i [...]

Vážení rodiče, rády bychom Vás informovaly, že již dnes můžete zapsat své dítě do zájmových kroužků, které vedou vychovatelky školní družiny. Zapsat se může každé dítě navštěvující 1. stupeň naší ZŠ. K zápisu je potřeba navštívit školní družinu a dítě zapsat na zápisní list – na chodbě ŠD a vyzvednout si přihlášku, která je umístěna [...]


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56