Archív pro měsíc: Srpen, 2013

Seznam sešitů pro II. st.

Kategorie: Škola

28 Srp 2013

Seznam sešitů potřebných do jednotlivých předmětů: Velký sešit má číslování 420, 440 (nelinkovaný). Malý sešit má označení 540, 520 (nelinkovaný), 544, 524 (linkovaný). Čtverečkovaný má označení 425, 445 (velký) a 525, 545 (malý). Dě – 544 Čj – 544, 524 (3 x) Ov – 524 Pč – 6. + 7. roč. 520, 8. + 9. [...]

Vážení rodiče, žáci. Vítáme Vás v novém školním roce. Dovolte nám připomenout několik organizačních pokynů. S rodiči prvňáčků se setkáme již v prvním školním dni na společném setkání ve školní jídelně, kde se dozvíte podrobnosti o školní družině, rozdáme zájemcům přihlášky a budete si moci prohlédnout prostory školní družiny či zeptat se na konkrétní záležitosti [...]

Prodej stravenek na měsíc září 2013 Školní jídelna ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín 26. 8. 2013 pondělí 8:00 – 13:00 hod. 27. 8. 2013 úterý 8:00 – 13:00 hod. Ceny obědů: Žáci 7 – 10 let 21 x 21,- = 441,- Kč Žáci 11 – 14 let 21 x 23,- = 486,- Kč Žáci 15 [...]


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56