Archív pro měsíc: Květen, 2013

Je úterý 14. května dopoledne a školním hřištěm Základní školy na Jubilejní ulici se line hudba. Několik desítek mladých sportovců je připraveno na utkání v disciplínách, jako je přetahovaná lanem, skok z místa, hod medicimbalem, štafetový běh či vybíjená. V průvodu v čele s olympijskými bohyněmi však slyšíme nejen česká slovíčka. Co se to vlastně [...]

V měsíci květnu se žáci 4. A a 4. B zúčastnili zajímavého projektu Policie ČR „Tvoje správná volba.“ Žáci byli rozděleni do skupin na stanoviště, kde pod odborným vedením policistů a prostřednictvím poutavých interaktivních panelů získali informace o návykových látkách. Žáci tak byli seznámeni s jejich negativními důsledky – zejména při návyku na tabák, alkohol [...]

Prodej stravenek na měsíc červen 2013 Školní jídelna ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín 28. 5. 2013 úterý 7:00 – 13:00 hod. Ceny obědů: Žáci 7 – 10 let 20 x 21,- = 420,- Kč Žáci 11 – 14 let 20 x 23,- = 460,- Kč Žáci 15 a více let 20 x 25,- = 500,- [...]

Asi každá malá holčička se touží stát  miss, modelkou nebo manekýnkou. Abychom našim dívkám aspoň částečně toto dětské přání splnili, připravili jsme uprostřed chodby ŠD molo pro manekýnky a módní přehlídka mohla začít! Za doprovodu hudby jsme si mohli prohlédnout modely pro volný čas i sváteční chvíle, které si malé modelky samy připravily. Jako jediná [...]

Přestože se v úterý honily po obloze mráčky i velké mraky, dětem ŠD to vůbec nevadilo. Těšily se na sportovní klání ve třech disciplínách. Hod do dálky, skok do dálky a běh 50m. Děti dostaly připravené kartičky, kde jim p.vych. zapisovaly výsledky. Každý se snažil splnit tři disciplíny co nejlépe. A opravdu nejlépe je splnily [...]

Pro všechny rodiče budoucích prvňáčků se ve sborovně naší školy uskuteční 4. června 2013 v 16 hodin informativní schůzka, na kterou Vás tímto srdečně zveme. V době konání schůzky bude pro děti k dispozici školní družina, kde si děti při čekání na rodiče mohou prohlédnout prostory družiny, zahrát si či zasoutěžit. Mgr. Miroslava Borošová

Než deváťáci každým rokem opustí brány ZŠ, čeká je obtížný úkol – vybrat si povolání, které by pro ně bylo zajímavé.  Je tedy důležité zvolit si tu správnou střední školu, která je na vysněnou profesi připraví. Aby měli rozhodování snadnější, nabízíme jim už v osmém ročníku exkurze v podnicích různého zaměření. Letos začátkem dubna vyjeli [...]

Protože máme ve školní družině výtvarně velmi nadané děti, dostaly pokyn k výrobě a kresbě čarodějnic k 30.4. 2013. Tento den slavíme tradiční pálení čarodějnic, které patří k velmi populárním lidovým zvykům. Děti vytvořily nádherné práce, hodné vystavení v prostorách školní družiny. Paní vychovatelky vyhodnotily ty nejkrásnější a děti byly po zásluze odměněny. Patří mezi ně: [...]

Dubnový sportovní zpravodaj

Kategorie: Škola

2 Kvě 2013

I v měsíci dubnu jsme pokračovali v dobrých výsledcích na sportovním poli. Druhým místem v kategorii chlapců jsme zahájili okresní finále ve stolním tenisu. Děvčata nás reprezentovala v krajském kole. Ve street hockey jsme se kvalifikovali do „Velkého finále“ v ČEZ aréně. Družstvo „A“ obsadilo po výborném výkonu v přeboru Moravy vynikající 3. místo, družstvo „B“ se umístilo na 5. [...]


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56