Prodej stravenek na květen 2013

KATEGORIE: Školní družina

23 Dub 2013

Prodej stravenek na měsíc květen 2013

Školní jídelna ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín

29. 4. 2013 pondělí 7:00 – 13:00 hod.

Ceny obědů:

Žáci 7 – 10 let 21 x 21,- = 441,- Kč

Žáci 11 – 14 let 21 x 23,- = 483,- Kč

Žáci 15 a více let 21 x 25,- = 525,- Kč

Cizí strávníci (v jídelně) 21 x 59,- = 1 239,- Kč

Cizí strávníci (jídlonosiče) 21 x 55,- = 1 176,- Kč

Přihlášky a odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.

Výdejna ZŠ Šenov

29. 4. 2013 pondělí 7:00 – 13:00 hod. kancelář školní jídelny Jubilejní ul.

Ceny obědů:

Žáci 7 – 10 let 21 x 21,- = 441,- Kč

Žáci 11 – 14 let 21 x 23,- = 483,- Kč

Žáci 15 a více let 21 x 25,- = 525,- Kč

Přihlášky a odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.

E-mail: bordovska@zsjubilejni.cz; tel.: 556 709 629, 555 538 896

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56