Předškoláček

KATEGORIE: Škola

8 Dub 2013

Také v tomto školním roce nabídla naše škola pro budoucí prvňáčky program s názvem Předškoláček. Děti se setkaly s činnostmi zaměřenými na rozvoj grafomotoriky, myšlení, řeči, zrakového a sluchového vnímání a nácvik soustředění. Na těchto setkáních se školou společně se svými rodiči zavítaly do tajů jazykové výchovy, matematiky, ale nechyběla ani hudební, výtvarná či pracovní výchova. Děti poznaly budovu školy, která již pro ně nebude
od září 2013 neznámým a cizím prostředím. Na záběry z programu se můžete podívat ve fotogalerii.

Mgr. Miroslava Borošová

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56