Archív pro měsíc: Listopad, 2012

Volno ŘŠ 7. 12. 2012

Kategorie: Škola

27 Lis 2012

Vážení rodiče, dávám na vědomí, že v pátek 7. 12. 2012 vyhlašuji na  pracovišti Jubilejní 3 volno ředitele školy z důvodu plánované opravy vodovodní sítě a odstávky dodávky vody (Školský zákona 561/2004, § 24, odst. 2). Žáci nebudou mít vyučování, v provozu nebude školní družina ani školní jídelna – ze stravování budou všichni automaticky odhlášeni. Volno ředitele [...]

Prodej stravenek na měsíc prosinec 2012 Školní jídelna ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín 29. 11. 2012 čtvrtek 7:00 – 14:00 hod. Ceny obědů: Žáci 7 – 10 let 15 x 21,- = 315,- Kč Žáci 11 – 14 let 15 x 23,- = 345,- Kč Žáci 15 a více let 15 x 25,- = 375,- [...]

Třídní schůzky 20. 11. 2012

Kategorie: Škola

13 Lis 2012

V úterý 20. 11. 2012 se konají od 16:00 třídní schůzky a konzultační hodiny. Od 17:00 proběhne Rada rodičů se zástupci jednotlivých tříd. Mgr. Jan Šustek

Beseda s Policií ČR

Kategorie: Škola

9 Lis 2012

Vážení rodiče, zveme Vás na besedu s příslušníky Policie ČR na téma Kriminalita mládeže. Přijďte, můžete se ptát na cokoliv, co Vás k této problematice zajímá! Akce se koná v úterý 20. listopadu 2012 v 1700 v učebně fyziky po ukončení třídních schůzek. Zve školní metodik prevence Mgr. Milada Molinová


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56