Prodej stravenek na listopad

KATEGORIE: Školní jídlena

19 Říj 2012

Prodej stravenek na měsíc listopad 2012

Školní jídelna ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín
30. 10. 2012 úterý 7:00 – 14:00 hod.
Ceny obědů:
Žáci 7 – 10 let 22 x 21,- = 462,- Kč
Žáci 11 – 14 let 22 x 23,- = 506,- Kč
Žáci 15 a více let 22 x 25,- = 550,- Kč
Cizí strávníci (v jídelně) 22 x 59,- = 1 298,- Kč
Cizí strávníci (jídlonosiče) 22 x 55,- = 1 210,- Kč
Přihlášky a odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.

Výdejna ZŠ Šenov
30. 10. 2012 úterý 7:00 – 14:00 hod. kancelář školní jídelny Jubilejní ul.
Ceny obědů:
Žáci 7 – 10 let 22 x 21,- = 462,- Kč
Žáci 11 – 14 let 22 x 23,- = 506,- Kč
Žáci 15 a více let 22 x 25,- = 550,- Kč
Cizí strávníci 22 x 59,- = 1 298,- Kč
Přihlášky a odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.

E-mail: bordovska@zsjubilejni.cz; tel.: 556 709 629, 555 538 896

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56