Beseda o holocaustu a antisemitismu

KATEGORIE: Škola

19 Říj 2012

V úterý 16. 10. 2012 žáci devátých tříd byli přítomni zajímavé besedě
o holocaustu.

Velmi poutavé bylo průvodní slovo p. Hlávkové doplněné prezentací
o pronásledování Židů za 2. Světové války. Nejvíce žáky uchvátil životní
příběh P. Skácelové, která toto období zažila a má ještě v sobě tolik
duševní síly, že dokáže o svých zážitcích dětem vyprávět.

Beseda žáky oslovila a zanechala v nich hluboký dojem. Několik momentek můžete vidět ve fotogalerii.

M. Molinová, Z. Mocková, třídní učitelky 9. A, B

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56