Archív pro měsíc: Září, 2012

Třídní schůzky 2. 10. 2012

Kategorie: Škola

24 Zář 2012

V úterý 2. 10. 2012 se konají od 16:00 třídní schůzky. Od 17:00 proběhne Rada rodičů se zástupci jednotlivých tříd. Pro rodiče a zákonné zástupce 9. tříd (a žáků, kteří ukončí v tomto šk. roce docházku): Informace o studiu na SŠ obdrží od výchovné poradkyně Mgr. Mileny Balonové v hudebně od 16:30 hod. Prezentovat krátce [...]

Sběr starého papíru

Kategorie: Škola

24 Zář 2012

Ve čtvrtek 27. 9. 2012 proběhne v době 6:15 – 8:00 sběr starého papíru. Místo : vchod od tělocvičny – příjezd z ul. Dlouhá vedle šk. hřiště, stejně jako ke ŠJ. Mgr. Iveta Martincová

Prodej stravenek na měsíc říjen 2012 Školní jídelna ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín 26. 9. 2012 středa 7:00 – 14:00 hod. Ceny obědů: Žáci 7 – 10 let 21 x 21,- = 441,- Kč Žáci 11 – 14 let 21 x 23,- = 483,- Kč Žáci 15 a více let 21 x 25,- = 525,- [...]


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56