Archív pro měsíc: Srpen, 2012

Paní vychovatelky se již těší na přivítání všech dětí,  které tento školní rok budou navštěvovat školní družinu. Pro rodiče našich  prvňáčků je připravena úvodní seznamovací schůzka již 3. 9. Rodičům, kteří ještě neměli možnost navštívit školní družinu, nabízíme prozatím prohlídku prostor ŠD na fotogalerii. Přihlášky do školní družiny budou paní vychovatelky předávat rodičům prvňáčků na [...]

Seznam sešitů pro II. stupeň

Kategorie: Škola

24 Srp 2012

Seznam sešitů potřebných do jednotlivých předmětů: Velký sešit má číslování 420, 440 (nelinkovaný). Malý sešit má označení 540, 520 (nelinkovaný), 544, 524 (linkovaný). Čtverečkovaný má označení 425, 445 (velký) a 525, 545 (malý). Dě – 544 Čj – 544, 524 (3 x) Ov – 9. B a 7. A 444, ostatní 524 Pč – 6. [...]

Prodej stravenek a vyzvednutí průkazek ke stravování na měsíc září 2012 Školní jídelna ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín 28. a 29. 8. 2012 úterý a středa 8:00 – 12:00 hod. Ceny obědů: Žáci 7 – 10 let 19 x 21,- = 399,- Kč Žáci 11 – 14 let 19 x 23,- = 437,- Kč Žáci [...]


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56