Archív pro měsíc: Leden, 2012

Pololetní laťka

Kategorie: Škola

31 Led 2012

V pondělí 30. ledna bylo v naší školní tělocvičně bylo opět živo. Po vánočních turnajích ve florbalu a volejbalu jsme se rozhodli pro naše žáky připravit přebor školy v jedné z atletických disciplín – soutěž ve skoku vysokém. Do soutěže se kvalifikovalo 37 sportovců. Závodníci byli rozděleni do čtyř kategorií podle věku. A jak to [...]

Význam slova canisterapie děti ze školní družiny neslyšely poprvé. Po dvou letech mezi nás přijela opět organizace zabývající se výchovou psů pro canisterapii. Letos k nám zavítala paní Kotková se dvěma různými plemeny psů, kteří jsou vycvičeni. Nejdříve si s dětmi povídala o tom, jak se k psům chovat, jak jim podávat potravu či jak [...]

Vážení rodiče, milí žáci, strávníci, od února 2012 budeme do jídelníčku zařazovat 2x týdně výběr ze dvou hlavních jídel. Prozatím bude probíhat bezobjednávkový systém, takže se může stát, že ve 13:30 hod. již bude k dispozici pouze jedno hlavní jídlo. Prosíme všechny strávníky o strpení, protože objednat si konkrétní hlavní jídlo bude možné až po [...]

Školní jídelna ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín 30. 1. 2012 pondělí 7:00 – 14:00 hod. Ceny obědů: Žáci 7 – 10 let 15 x 21,- = 315,- Kč Žáci 11 – 14 let 15 x 23,- = 345,- Kč Žáci 15 a více let 15 x 25,- = 375,- Kč Cizí strávníci 21 x 59,- [...]

Kategorie: Škola

18 Led 2012

 Náš milý prvňáčku, srdečně Tě zveme k zápisu do 1. třídy na naší škole, který proběhne ve čtvrtek 9. února 2012 od 14 do 18 hodin. Věříme, že nám přijdeš ukázat, kolik ses toho již naučil. Společně si zahrajeme a zasoutěžíme. Těší se na Tebe děti a učitelé naší školy. Vážení rodiče, k zápisu [...]

Základní škola Nový Jičín, Jubilejní, pracoviště Jubilejní 3 zve všechny zájemce z řad rodičů, prarodičů, příbuzných i bývalých žáků na Den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 2. února 2012 od 9:00 do 11:40 a od 14:30 do 17:00 hodin. V dopoledních hodinách od 9:00 do 11:40 mají zájemci možnost shlédnout výuku v prvních, [...]

Lyžáček 2. a 3. tříd

Kategorie: Škola

13 Led 2012

Vzhledem k nepříznivým sněhovým podmínkám byl Lyžáček 2. a 3. tříd v týdnu od 16. 1. do 20. 1. 2012 zrušen. Náhradní termín byl stanoven na 6. 2. – 10. 2. 2012. Informace k Lyžáčku 2. a 3. tříd zde. Mgr. Dana Prašivková

Milí rodiče, zveme Vás dne 10. ledna 2012 do učebny fyziky od 17 hodin na přednášku a besedu s příslušníky Policie ČR, která se týká problematiky kriminality dětí a mládeže v okrese Nový Jičín a užívání návykových látek. Milada Molinová, ŠMP

V úterý dne 10. 1. 2012 se konají od 16 hod. třídní schůzky a konzultační hodiny. Mgr. Jan Šustek


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56