Archív pro měsíc: Listopad, 2011

ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ JUBILEJNÍ 3, NOVÝ JIČÍN 29. 11. 2011 úterý 7:00 – 14:00 hod. Ceny obědů: Žáci 7 – 10 let 16 x 20,- = 320,- Kč Žáci 11 – 14 let 16 x 22,- = 352,- Kč Žáci 15 a více let 16 x 24,- = 384,- Kč Cizí strávníci 21 x 59,- [...]

Třídní schůzky 22. 11. 2011

Kategorie: Škola

18 Lis 2011

V úterý 22. 11. 2011 proběhnou od 16 hod. třídní schůzky, do 18 hod. probíhají konzultační hodiny. Od 17 hod. Rada rodičů. Mgr. Jan Šustek

Láska ano, děti ještě ne

Kategorie: Škola

10 Lis 2011

Ve středu 9. 11. se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili přednášky “Láska ano, děti ještě ne”, kterou vedl MUDr. Petr Kovář. Žáci byli poutavou formou seznámeni nejen s antikoncepcí, ale také s rizikem onemocnění pohlavními chorobami. Pro většinu přítomných byla přednáška velmi poučná. Na závěr zodpověděl přednášející dotazy. Mgr. Jan Šustek

Ve středu 2. 11. 2011 nás přijel navštívit pan kouzelník se svým programem, který je jako na míru ušitý pro naše děti. A tak děti měly odpoledne zpříjemněné magickými kouzly,  až se jim dech tajil a věřit se nechtělo.  „Jak je to možné,“ vykřikly za každým kouzlem.  Jistě nemnoho z nich odcházelo to odpoledne s [...]

Letošní podzim se nám ukázal v těch nejkrásnějších barvách. I u nás ve školní družině vnímáme tu nádheru letošního podzimu. Zvenčí jsme si ji přenesli i dovnitř v podobě  koláží, postaviček z podzimních plodů či obrázků z přírodnin, které jsme během procházek nasbírali. A protože je výstava oku lahodící, chceme se s vámi – pokud [...]


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56