Archív pro měsíc: Říjen, 2011

Každý rok pořádají v družině paní vychovatelky  pro děti  i s pomocí rodičů Drakiádu. Podařilo se ji uskutečnit až v náhradním termínu, neboť napoprvé pršelo. Zato  v pátek 14. 10. 2011 bylo počasí pro pouštění draků jako stvořené. Vítr foukal, tu a tam se ukázalo sluníčko – bylo to prostě  fajn. Draci, děti i rodiče [...]

Letošní říjen byl velmi úrodný na kaštany, které děti šk. družiny sbíraly pro lesní zvěř. Dětem se podařilo shromáždit úctyhodné množství 1 137 kg kaštanů! Myslivci z mysliveckého sdružení Straník a pracovníci z obory Kunín měli velkou radost. Nejvíce kaštanů donesly do šk. družiny tyto děti: Formánek Václav,  1. A – 145 kg Rutterová Adriana, 1. [...]

Prodej stravenek na listopad

Kategorie: Škola

18 Říj 2011

ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ JUBILEJNÍ 3, NOVÝ JIČÍN 25. 10. 2011 úterý 7.00 – 14.00 hod. Ceny obědů: Žáci 7 – 10 let 21 x 20,- = 420,- Kč Žáci 11 – 14 let 21 x 22,- = 462,- Kč Žáci 15 a více let 21 x 24,- = 504,- Kč Cizí strávníci 21 x 59,- [...]

Krajské finále přespolního běhu

Kategorie: Škola

14 Říj 2011

Vynikající vstup do nové sportovní sezóny! Budeme i letos pokračovat v dosahování výborných sportovních výsledků a ve skvělé reprezentaci naší školy? Odpověď zní ANO! Výsledkem už nyní  je 1. místo  krajského přeboru v přespolním běhu v kategorii družstev mladších chlapců, který se uskutečnil v Bruntále. Tradicí  ve škole bylo, že výborné výsledky odváděli florbalisté, basketbalisté, [...]

V nádherném přírodním prostředí v areálu na Horečkách se uskutečnil okresní přebor v přespolním běhu . Letošní 13. ročník byl přehlídkou atletů nejen ZŠ, ale i středních škol. Na start nastoupilo ve všech kategoriích celkem 368 závodníků ve 4 kategoriích ZŠ + 30 závodníků v nové kategorii H VI. (střední školy). V kategorii mladších žáků [...]


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56