Archív pro měsíc: Srpen, 2011

Sešity pro II. st.

Kategorie: Škola

31 Srp 2011

Seznam sešitů potřebných do jednotlivých předmětů: Velký sešit má číslování 420, 440 (nelinkovaný). Malý sešit má označení 540, 520 (nelinkovaný), 544, 524 (linkovaný). Čtverečkovaný má označení 425, 445 (velký) a 525, 545 (malý). Dě – 544 Čj – 544, 524 (3 x) Ov – 8. B a 6. A 444, ostatní 524 Pč – 6. [...]

S novým školním rokem se těšíme na děti, které již školní družinu navštěvovaly i na ty, které k nám přijdou poprvé. Na těchto webových stránkách mohou rodiče i děti sledovat aktivity spojené s činností ve školní družině. V sekci Školní družina – v nabídce vpravo  pak najdete podrobnější informace o provozu školní družiny,  plán činnosti [...]

Přestože již začíná nový školní rok, zveme vás na malé ohlédnutí za posledním dnem školního roku v naší fotoreportáži. Absolventi, hodně štěstí. Mgr. Dana Prašivková

Cykloturistický kurz 8. AB

Kategorie: Škola

29 Srp 2011

Ve dnech 8.  až  10. 6. 2011 vyrazili žáci osmých tříd po nové cyklostezce Bečva na cykloturistický kurz do Karlovského údolí. Kterak si ho užili, můžete zhlédnout ve fotogalerii. Mgr. Dana Prašivková


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56