Pozvánka na závěrečné vystoupení tanečního kroužku

KATEGORIE: Školní družina

20 Kvě 2011

Zveme všechny rodiče na závěrečné vystoupení  dětí, které po celý rok  navštěvovaly taneční kroužek.

Vystoupení se uskuteční ve čtvrtek  2. června 2011 v 16.00 hodin v tělocvičně  ŠD.

ved. kroužku
Natálie Mičková

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56