Archív pro měsíc: Listopad, 2010

Činnost tanečního kroužku vždy ve čtvrtek 15:30 – 16:40 tancování probíhá hravou a tvořivou formou, na melodie rytmických písniček děti  rozvíjí své přirozené schopnosti – tvořivost, seberealizaci, fantazii a spontánnost na tancování s sebou děti potřebují pohodlné oblečení, dostatek pití a svačinku pomáhat nám bude dobrá nálada, rytmus, hudba Na několik momentek se můžete podívat ve [...]

ORION CUP ve florbale

Kategorie: Škola

29 Lis 2010

I v letošním roce jsme úspěšně vkročili do dalšího ročníku ORION CUPu. Naši školu reprezentovala  ve II. kole dvě družstva složená se žáků 6. a 7. ročníku. Příprava na turnaj ve florbalovém kroužku přinesla své ovoce. Ve Fulneku jsme bez větších problémů porazili zúčastněná družstva a obsadili 1. a 2. místo a postoupili do III. [...]

Jedním z úkolů paní vychovatelek je naučit děti správně využívat svůj volný čas. Ti,  kteří chodí do družiny už nějaký ten rok,  jsou schopni vymyslet třeba i soutěž, jako je Družina má talent.  Takovou aktivitu nemůžeme nechat ležet ladem, a tak v pátek 26.11. proběhl i u nás.  Do soutěže se přihlásilo celkem 10 soutěžních [...]

Chtěla bych touto cestou informovat rodiče o možnosti účasti dětí navštěvující školní družinu na akci pořádané Fokusem. Jedná se o Mikuláše na ledě. Akce proběhne 6. prosince 2010 od 13:30 do 14:30 hod. Děti půjdou samozřejmě s doprovodem p. vychovatelky. Děti  které budou mít alespoň rohy – či jinou součást masky čerta, mikuláše či anděla, [...]

Prodej stravenek: 29. 11. 2010 pondělí 7:00 – 14:00 hod. Ceny obědů: žáci   7 – 10 let 16 x 20,- = 320,-  Kč žáci 11 – 14 let 16 x 22,- = 352,-  Kč žáci 15 a více let 16 x 24,- = 384,-  Kč Cizí strávníci (v jídelně) 22 x 56,- = 1 232,- Kč [...]

Ve čtvrtek 18. 11. 2010 se žáci 4. B zúčastnili zajímavého mezinárodního projektu Policie ČR a SR „ Tvoje správná volba.“ Cílem projektu je předcházet trestné činnosti mladistvých. Žáci byli rozděleni do skupin na stanoviště, kde pod odborným vedením policistů a prostřednictvím poutavých interaktivních panelů získali informace o návykových látkách. Žáci tak byli seznámeni s negativními [...]

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme v úterý 23. 11. 2010 do učebny fyziky v 1530 hodin na přednášku „Co může ohrožovat naše děti“ (návykové látky, alkoholismus), kterou bude mít pracovník Policie ČR Nový Jičín Mgr. Zbranek. Vzhledem k narůstajícím problémům v této oblasti Vám vřele doporučujeme přijít. Máte možnost od odborníka na kriminalitu mládeže dozvědět se spoustu podnětného, co by [...]

Třídní schůzky

Kategorie: Škola

11 Lis 2010

V úterý 16. 11. 2010 se konají od 16 hod. třídní schůzky. Po jejich skončení probíhají do 18 hod. konzultační hodiny u jednotlivých vyučujících. V 17 hod. začíná schůzka zástupců jednotlivých tříd – Rady rodičů ve sborovně. Mgr. Jan Šustek

Basketbal – st. žáci

Kategorie: Škola

8 Lis 2010

Naši basketbalisté se prosadili i v nové kategorii H VI. – starší žáci, kde se již utkávají i se studenty středních škol. OF proběhlo na OA v Novém Jičíně – Šenově, kde naši hoši s přehledem vyřadili družstva SOŠ Šenov a OA Šenov. Vítězstvím se probojovali do krajského finále, které se uskutečnilo v Příboře 3.11. 2010. Zde naši hráči [...]

Stolní tenis – krajské kolo

Kategorie: Škola

8 Lis 2010

Tradicí naší školy jsou už několik let turnaje ve stolním tenisu. Tomu také odpovídají výsledky v soutěžích organizované Asociaci školních sportovních klubů. Po loňském úspěchu v krajském kole jsme v letošním roce obsadili v kategorii dívek i chlapců 1. místa v OF a postoupili do krajského finále v Opavě. Ukázalo se, že pořád patříme ve sportu mezi okresní špičku. I [...]


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56