Pozvánky na akce

Kategorie: Škola

7 Pro 2018

Pro zvětšení kliknout.

Biologická olympiáda

Kategorie: Škola

19 Úno 2019

Dne 5. 2. 2019 proběhlo školní kolo biologické olympiády
v kategoriích C – žáci 8. – 9. ročníku a D – žáci 6. -7. ročníku.
Své vědomostí z přírodopisu si žáci prověřili v teoretické části. Dále následovala praktická část, ve které určovali rostliny a živočichy. Poslední části byl laboratorní úkol, který se týkal dýchací soustavy. Starší žáci vytvořili model dýchací soustavy člověka a měřili vitální kapacitu plic. Mladší žáci měřili dechovou frekvenci v klidu
a po námaze. Dále přiřazovali  dýchací orgány obratlovců.
V kategorii C se umístili na prvních třech místech Tomáš Pospěch, Matěj Fabík
a Vojta Mičulek. V kategorii D Ondřej Rajskup, Lucie Janíková a Vendula Jandová.
Děkuji všem žákům za vzornou přípravu na školní kolo biologické olympiády. Fotogalerie.

Mgr. Simona Stenchlá

Olá! Como estás?

Kategorie: Škola

15 Úno 2019

Na naší Základní škole Jubilejní si rádi různě zpestřujeme výuku všech předmětů. Nejlepším a nejoblíbenějším způsobem je návštěva studenta ze zahraničí. V únoru tak do našich tříd zavítala v rámci středoškolského výměnného programu Erasmus portugalská studentka Margarida Vieira. Žáky prvního i druhého stupně seznámila ve svých prezentacích nejen se svou zemí, a my jsme se tak v hodinách anglického jazyka dozvěděli spoustu informací o pro nás stále tak trochu exotickém Portugalsku, ale také jsme si ověřili, jak moc angličtině rozumíme a dokážeme se zeptat na to, co nás zajímá. Své dosavadní jazykové znalosti jsme si také rozšířili o základy portugalštiny. Věříme, že takové návštěvy budou do budoucna stále častější a my si budeme zvykat na to, že cizí jazyky patří k výbavě každého mladého člověka.

Mgr. Pavel Juráček

 

Vynález, který ohromil svět

Kategorie: Škola

15 Úno 2019

Na edukační program Žerotínského zámku jsme zavítali v letošním školním roce už podruhé. Opět nás přivítala milá paní PhDr. Lenka Juráčková a poutavě vyprávěla, proč si Číňané střežili své vynálezy ze starověku, jaký je rozdíl mezi porcelánem
a keramikou, co je to fajáns. Dozvěděli jsme se, jak se porcelán vyrábí a mohli si osahat nerosty, bez kterých by tento vzácný materiál nevznikl.
Poté jsme si prohlédli výstavu porcelánových zvířátek, hrníčků, šálků, talířků, misek, omáčníků. Nic z toho nesmělo chybět na slavnostní tabuli. Žáci odpovídali na písemné otázky, které se právě této výstavy týkaly. Nakonec se děti podělily
o získané znalosti starověké Číny a za odměnu si mohli vyrobit origami zvířátko lišku, která je pro Číňany symbolem štěstí.
Velmi děkujeme paní průvodkyni za trpělivost a zajímavé povídání a budeme se těšit zase někdy na viděnou.

Mgr. Kateřina Najdková

Strojírenství – tradice našich předků aneb Společná výuka žáků. Tak pojmenovali svůj projektový den na Střední škole technické a zemědělské v Novém Jičíně, na který ve středu 13. 2. 2019 pozvali holky a kluky z osmé třídy. Cílem bylo seznámit je s jednotlivými učebními obory, jež nabízejí (strojírenské,dřevařské i stavební).

Děvčata a chlapci se v průběhu dopoledne  ve 4 skupinách prostřídali při praktických činnostech, museli ukázat svou zručnost. Domů si mohli odnést výsledky své práce. Mnozí se dmuli pýchou. Měli na co. Jak to probíhalo, si prohlédněte ve fotogalerii.

Mgr. Milena Balonová

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín

kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín
pro strávníky platící v hotovosti
21. 2. 2019 čtvrtek 7:00 – 13:00 hod.
Ceny obědů:
Žáci 7 – 10 let 20 x 21,- = 420- Kč
Žáci 11 – 14 let 20 x 23,- = 460,- Kč
Žáci 15 a více let 20 x 25,- = 500,- Kč
Cizí strávníci (jídlonosiče/v jídelně) 21 x 59,- = 1 239,- Kč

Přihlášky a odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: jidelna@zsjubilejni.cz; tel.: 556 709 629, 555 538 896

Den otevřených dveří

Kategorie: Škola

12 Úno 2019

 

 

Pro zvětšení kliknout.

Pololetní laťka

Kategorie: Škola

7 Úno 2019

Poslední školní den prvního pololetí se naši žáci druhého stupně zúčastnili tradiční soutěže ve skoku vysokém. Kvůli rekonstrukci tělocvičen se z naší tradiční Vánoční laťky stala pro letošní rok laťka pololetní. Soutěž proběhla ve čtyřech kategoriích. Za své sportovní výkony v technicky náročné disciplíně byli oceněni všichni soutěžící. Nejvyšší umístění v kategorii mladších dívek získala Linda Polášková,
v kategorii starších dívek vyhrála Viktorie Bílková. V chlapeckých kategoriích zvítězil za mladší žáky Václav Pavlík a za starší žáky vůbec nejvyšším skočeným výkonem v celé soutěži Šimon Rigo. Všem žákům děkujeme za vydařenou akci a těšíme se na další ročník. Fotogalerie.

Mgr. Daniela Halaštová a Mgr. Michal Částečka

I v zimních měsících se najde spousty námětů k zajímavým zájmovým i rekreačním činnostem. Období plesů, maškarních karnevalů, zimních sportů. Od každého trochu jsme i my zařadili do našich odpoledních programů.

Přiblížili jsme si tanec, taneční styly, chlapci v mnohém vyzkoušeli své první „smím prosit?“. Pro děti ještě polka či valčík nejsou tím vhodným tanečním stylem, ale kloboukový, balónkový či mazurka, to hravě zvládly. Fotogalerie.

Také jsme si užili návštěvy psího plemene husky. Vysvětlili jsme si, co je muscherství a sami vyzkoušeli, jak náročná práce to pro psy a jejich pána je. S radostí jsme jejich služeb využili a povozili se. Fotogalerie.

Na maškarní karneval jsme letos zavítali do SVČ Fokus, kde si pro nás připravili bezvadný program. Soutěže, laserová show, just dance i dobroty nás spolehlivě zabavily a my si užili krásné karnevalové odpoledne. Fotogalerie.

Dana Kučerová

 

Miniházená

Kategorie: Škola

25 Led 2019

Novou sezonu v miniházené jsme zahájili velmi úspěšně. Letošní tým se až na dvě stálice zbrusu obměnil a ve dvou odehraných turnajích předvedl kvalitní výkon.
Do jarní části vstupujeme s devíti body a věříme, že nastavené tempo udržíme
a vybojujeme postup do finálového kola. Fotogalerie.

Mgr. Daniela Halaštová

 

V úterý 22. ledna 2019 se na naší ZŠ soutěžilo v německé konverzaci. Čím více řečí člověk ovládá, tím více se před ním v životě otevírá možností. Proto jsme s radostí přivítaly žáky
2. stupně, kteří se nebáli předvést svůj um. V krátkém úvodu se jednotliví soutěžící stručně představili, a poté prezentovali vylosované téma. V konverzační části soutěže se hodnotí jazyková pohotovost, bohatost slovní zásoby, správná výslovnost a gramatická správnost. Po stručném popisu obrázku klade komise doplňující otázky. V kategorii I pro 6. a 7. ročník se na 3. místě umístila Linda Benčáková ze 7. B, na 2. místě Filip Holý ze 7. B a na 1. místě Lukáš Stoklasa ze 7. B. V kategorii II pro 8. a 9. ročník zvítězil Oliver Kysilko z 9. A.
2. místo obsadila Michaela Randusová z 9. A, a na 3. místě se umístil Václav Formánek z 8. A. Vítězové obou kategorií budou naši školu reprezentovat v okresním kole ve Fokusu v Novém Jičíně. Všem srdečně blahopřejeme a děkujeme za účast v soutěži.

Martina Imider, Kateřina Najdková

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56