Sběr starého papíru

Kategorie: Škola

20 Zář 2017

Ve středu 27. září proběhne podzimní sběr starého papíru.
Čas: 5:30 – 8:15.
Místo: zadní vchod od tělocvičny (vchod na školní hřiště).
Balíky pořádně svázat.

Mgr. Iveta Martincová

Vyučování v pátek 29. 9. 2017

Kategorie: Škola

19 Zář 2017

Výsledek obrázku pro den české státnosti

28. 9.  čtvrtek – Den české státnosti – státní svátek

29. 9.  pátek – vyučování dle rozvrhu jednotlivých tříd

 

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín

kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín
26. 9. 2017  úterý 8:00 – 12:00 hod.
Ceny obědů:
Žáci 7 – 10 let 20 x 21,- = 420,- Kč
Žáci 11 – 14 let 20 x 23,- = 460,- Kč
Žáci 15 a více let 20 x 25,- = 500,- Kč
Cizí strávníci (jídlonosiče/v jídelně) 2 x 56,- = 1 232,- Kč

Přihlášky a odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: bordovska@zsjubilejni.cz; tel.: 556 709 629, 555 538 896

Výdejna ZŠ a MŠ Šenov

kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín
26. 9. 2017  úterý 8:00 – 12:00 hod.
Ceny obědů:
Žáci 7 – 10 let 20 x 21,- = 420,- Kč
Žáci 11 – 14 let 20 x 23,- = 460,- Kč
Žáci 15 a více let 20 x 25,- = 500,- Kč

Přihlášky a odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: bordovska@zsjubilejni.cz; tel.: 556 709 629, 555 538 896

Marie Bordovská, vedoucí šk. jídelny

Třídní schůzky 26. září

Kategorie: Škola

15 Zář 2017

V úterý 26. 9. 2017 se konají od 16:00 třídní schůzky.
Od 17:00 proběhne Rada rodičů se zástupci jednotlivých tříd.

Pro rodiče a zákonné zástupce žáků 9. třídy (a žáků, kteří ukončí v tomto
šk. roce docházku): Informace o studiu na SŠ obdrží od výchovné poradkyně
Mgr. Mileny Balonové v učebně Hv (přízemí ) od 16:30 hod.

Mgr. Jan Šustek

Dopravní výchova ve 4. A

Kategorie: Škola

14 Zář 2017

Ve středu 13. září absolvovali žáci 4. A třídy naší školy na dopravním hřišti Dlouhá v Novém Jičíně kurz dopravní výchovy. Ten zahrnoval tříhodinovou teoretickou část a dvouhodinovou část praktickou.

V teoretické části žáci pod vedením městské policie zastoupené panem Rostislavem Čubokem pracovali s interaktivní tabulí, poznávali a určovali dopravní značky, procvičovali orientaci na křižovatkách. To vše vedlo k rozšíření dosavadních poznatků.
Děti zhlédly krátký film, který varuje, ale je i návodem, jak předcházet kritickým situacím a nabádá k zodpovědnosti v silničním provozu i v životě.

V části praktické si žáci procvičovali již osvojené znalosti z dopravní výchovy. Vyzkoušeli si jízdu na kole a koloběžkách na dopravním hřišti, orientaci
na kruhových objezdech a křižovatkách.
Akce se zdařila díky pěknému slunečnému počasí, příjemné atmosféře a dobré náladě všech. Potvrzují to i přiložené fotografie.

Následovat bude procvičování teoretických poznatků za účelem dosažení cíle, jimž je na jaře získání průkazu cyklisty. Držíme pěsti všem dětem :)

Mgr. Iveta Martincová, třídní učitelka

Městské slavnosti

Kategorie: Škola

12 Zář 2017

Letos jsme si připomněli 300 let od narození Ernsta Gideona von Laudona, slavného rakouského vojevůdce, který je spjatý s Novým Jičínem – v roce 1790 zde zemřel. Podle něj je pojmenován dům na novojičínském náměstí a právě generál Laudon byl ústředním tématem letošních Slavností města Nového Jičína.

Žáci naší školy se těchto slavností jako každým rokem zúčastnili ve velkém počtu. Součástí průvodu, jak můžete zhlédnout ve fotogalerii, bylo několik desítek maršálů Laudonů různého věku i pohlaví, kteří vyměnili možná zábavnější sobotní odpoledne za reprezentaci své školy. Děkujeme!

Mgr. Miroslava Borošová

V loňském školním roce naši žáci odevzdali k recyklaci
2 monitory a 284 kg drobného elektra.

Je prokázáno, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.

Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost
až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou
to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Mgr. Simona Stenchlá

4. září na Jubce

Kategorie: Škola

5 Zář 2017

První školní den je pro mnoho dětí dnem povzdechnutí, že už „to“ zase začíná. Přesto jsou všichni v očekávání, co bude stejné, co jiné nebo dokonce úplně nové.

Na Základní škole Jubilejní v Novém Jičíně těch nových věcí bylo více. Nejen
34 prvňáčků, ale i nový pan ředitel. A že se jedná o událost opravdu velkou, potvrzuje i přítomnost pana starosty Jaroslava Dvořáka, který spolu s vedoucí školského odboru Oldřiškou Navrátilovou představil nastupujícího ředitele Ladislava Grófa a přivítal všechny žáky a učitele školy, pozdravil přítomné rodiče. Nejmenší školáci dostali hračku a sladkost, to aby jejich vstup do nové životní etapy byl trochu zpříjemněn. Na záběry z prvního školního dne se můžete podívat ve fotogalerii.

Přejeme prvňáčkům, ale i všem ostatním žákům, rodičům a učitelům,
aby nadcházející školní rok byl úspěšný a plný radostného poznávání.

Za pedagogický sbor Miroslava Borošová

Seznam sešitů potřebných do jednotlivých předmětů:
Velký sešit má číslování 420, 440 (nelinkovaný).
Malý sešit má označení 540, 520 (nelinkovaný), 544, 524 (linkovaný).
Čtverečkovaný má označení 425, 445 (velký) a 525, 545 (malý).

 • Dě – 544
 • Čj – 544, 524 (3 x)
 • Nj – 544, 524
 • Ov – 524
 • Pč – 520, osmáci 524
 • Z –  544
 • Fy – 540
 • Ch – 540
 • Př – 540, 420
 • M – 440, 540, šesťáci ještě 420
 • Inf, Ikt – 524

Doporučení – linkované sešity kupujte s okraji, mají u čísla e (např. 524e).

Za vyučující II. st. Mgr. Jan Šustek

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín

kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín
29. 8. 2017  úterý 8:00 – 12:00 hod.
Ceny obědů:
Žáci 7 – 10 let 19 x 21,- = 399,- Kč
Žáci 11 – 14 let 19 x 23,- = 437,- Kč
Žáci 15 a více let 19 x 25,- = 475,- Kč
Cizí strávníci (jídlonosiče/v jídelně) 20 x 56,- = 1 120,- Kč

Přihlášky a odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: bordovska@zsjubilejni.cz; tel.: 556 709 629, 555 538 896

Výdejna ZŠ a MŠ Šenov

kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín
29. 8. 2017  úterý 8:00 – 12:00 hod.
Ceny obědů:
Žáci 7 – 10 let 19 x 21,- = 399,- Kč
Žáci 11 – 14 let 19 x 23,- = 437,- Kč
Žáci 15 a více let 19 x 25,- = 475,- Kč

Přihlášky a odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: bordovska@zsjubilejni.cz; tel.: 556 709 629, 555 538 896

Marie Bordovská, vedoucí šk. jídelny

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.