Pohádky naruby

Kategorie: Škola

24 Bře 2019

Ve středu 20. 3. 2019 se v odpoledních hodinách učebna výtvarné výchovy proměnila v divadelní jeviště i hlediště zároveň.

Šesťáci se stali pohádkovými postavami ze čtyř tak trochu popletených pohádek. Na scéně se objevili čerti, Káča, princezna, slepice, studánková víla, spousta mluvících zvířátek a další zajímavé bytosti. Děvčata a chlapci vše s radostí nacvičili pro prcky, kteří se chystají do školy. Druhý den představení zopakovali prvňáčkům a druháčkům, kteří už v lavicích sedí. Fotogalerie.

Mgr. Milena Balonová a Mgr. Daniela Halaštová

Zápis 2019

Kategorie: Škola

24 Bře 2019

Vážení rodiče, milé děti,

zveme vás k zápisu
do 1. tříd
, a to ve čtvrtek
4. dubna od 14 do 18 hodin
.

V prvním patře se vám budou ve čtyřech třídách věnovat zkušené učitelky prvního stupně naší školy. Proběhne zde nezbytné vyplňování dokumentů (tento proces můžete urychlit jejich předvyplněním a vytištěním, ke stažení zde na stránkách, sekce Dokumenty – Zápisní list 2019). Adresy
pro případné otázky: grof@zsjubilejni.cz, borosova@zsjubilejni.cz.

Nezapomeňte s sebou přinést

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • budete-li žádat o odklad školní docházky i potvrzení od dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny
 • plnou moc, pokud s dítětem nemůže přijít zákonný zástupce (tiskopis ke stažení zde na stránkách, sekce Dokumenty – Plná moc)

Po ukončení oficiální části zápisu na vás budou ve druhém patře čekat piráti
z Karibiku :-) . Odvážné děti s nimi mohou plnit zábavné úkoly, na jejichž konci je poklad a náležitá odměna.

Po celou dobu konání zápisu jste srdečně zváni i do prostor školní družiny.

Těšíme se na vás.

kolektiv učitelů ZŠ Jubilejní

 

Před zápisem do první třídy

Kategorie: Škola

24 Bře 2019

Zahájení školní docházky je velmi důležitou a mimořádnou událostí v životě dítěte. V souvislosti s ní se setkáváme s pojmy školní zralost a školní připravenost. Jedná se o předpoklady rozumové, citově-sociální, pracovní a tělesné. Co by tedy mělo umět a zvládat dítě, které chystáme na přechod z mateřské školy do základní?

Rozumové předpoklady

 • odlišit od sebe různé tvary (čtverec, kruh, trojúhelník), pojmenovat je, znát alespoň některá písmenka a číslice
 • chápat jednoduché pojmy související s časem
 • třídit věci podle velikosti, délky, množství, druhu
 • znát barvy i doplňkové, umět zpaměti krátké básničky a písničky, popřípadě vyprávět vtipy či hádanky
 • správně vyslovovat všechny hlásky, toleruje se nesprávná výslovnost R,Ř

Citově-sociální předpoklady

 • schopnost odpoutat se z emocionální vazby na matku či jiného člena rodiny
 • při případném nezdaru zvládat situace bez výbuchů vzteku či nadměrného pláče
 • schopnost začlenit se do skupiny vrstevníků, respektovat učitele jako autoritu, znát základní pravidla slušného chování

Pracovní předpoklady

 • umět se koncentrovat na daný úkol
 • předpokládá se určitá míra samostatnosti

Tělesné předpoklady

 • přiměřený růst, výška a váha, dítě by mělo bez problémů unést školní tašku
 • přiměřenost rozvoje hrubé a jemné motoriky (správné držení tužky, leváky není nutné nic speciálního učit, jen dbát na správné držení tužky

PaedDr. Miroslava Borošová

 

 

Přírodohraní

Kategorie: Škola

22 Bře 2019

Dne 21. 3. 2019 Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín uskutečnila setkání středoškoláků a žáků sedmých tříd základních škol v rámci projektového dne PŘÍRODOHRANÍ.
Formou nesoutěžního workshopu, žáci v průběhu dne navštívili několik stanovišť, na kterých se dozvěděli zajímavosti z oblasti přírodních věd. Prováděli fyzikální
i chemické pokusy, dozvěděli se zajímavosti o lidském těle, poznávali minerály, pracovali s GPS.  Na závěr zpracovali vlastní jednoduchou prezentaci na zadané téma a přednesli ji v rámci minikonference.  Odcházeli spokojeni a obohaceni
o nové poznatky. Fotogalerie.

Mgr. Milada Molinová

 

Projektový den na SŠZT

Kategorie: Škola

21 Bře 2019

Ve středu 20. 12. se zúčastnili žáci VIII. A Projektového dne na SŠZT v rámci projektu OKAP. V učebně fyziky si prakticky vyzkoušeli pomocí modelu zážeh
v benzínovém motoru a hoření v naftovém motoru. V druhé části programu prošli žáci díly s ukázkou demontáže kola z auta a přezutí pneu, prohlédli si učebny, kde mají studenti SŠZT praxi (práce především s kovy). Každý také využil možnosti řídit za přítomnosti řidiče traktor v areálu školy a měli tak poprvé možnost sami držet volant a šlapat na plynový pedál. Fotogalerie.

Mgr. Jan Šustek

 

Jaro už nám klepe na dveře, ale my si ještě připomínáme zimní lyžařský výcvikový kurz. Kurz se uskutečnil ve dnech 18. 2.- 22. 2. 2019 ve velkém skiareálu Kyčerka. Na svazích i v okolí bylo dostatek sněhu, nálada účastníků byla skvělá a proto jsme si těchto pět dní skutečně užili. Prohlídněte si fotogalerii a budoucí sedmáci příští rok Ahoj!

Mgr. Michal Částečka

Prodej obědů na duben

Kategorie: Školní jídlena

19 Bře 2019

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín

kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín
pro strávníky platící v hotovosti
26. 3. 2019 úterý 7:00 – 13:00 hod.
Ceny obědů:
Žáci 7 – 10 let 19 x 21,- = 399- Kč
Žáci 11 – 14 let 19 x 23,- = 437,- Kč
Žáci 15 a více let 19 x 25,- = 475,- Kč
Cizí strávníci (jídlonosiče/v jídelně) 20 x 59,- = 1 180,- Kč

Přihlášky a odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: jidelna@zsjubilejni.cz; tel.: 556 709 629, 555 538 896

 

Křížky a kolečka podruhé

Kategorie: Škola

14 Bře 2019

24. 4. 2018 se na naší škole pro žáky pátého až devátého ročníku uskutečnil 1. ročník turnaje v piškvorkách. Soutěžení se žákům velmi líbilo, a proto jsme se již v loňském školním roce rozhodli, že soutěž zopakujeme.

12. 3. 2019 se tedy uskutečnil 2. ročník turnaje v piškvorkách. V jednotlivých třídách hráli žáci mezi sebou systémem každý s každým, aby do školního kola vybrali ty nejlepší, ze kterých sestavili pětičlenná družstva. Turnaje se zúčastnilo 40 dětí. Souboje probíhaly ve dvou kategoriích: mladší a starší žáci.

Mezi jednotlivci z I. kategorie byl nejúspěšnější V. Vrobel, P. Kukulady a M. Šedivý všichni z VI. A, z II. kategorie A. Pena z VIII. A, M. Závada a M. Fábík z IX. A. Pořadí družstev: I. kategorie – žáci VI. A, pak V. A a V. B, II. kategorie – žáci
VIII. A, pak IX. A a VII. B.

Pro nejlepší hráče byly připraveny drobné odměny a diplomy. Vítězům gratulujeme, ostatním soutěžícím děkujeme za účast a budeme se těšit 3. ročník v tomto turnaji. Fotogalerie.

Milada Molinová, ŠMP

 

Ve středu 20. února vyrazila část třídy 9. A na okružní procházku po Novém Jičíně po stopách známých osobností, za historickými památkami a přírodními krásami Novojičínska. V této netradiční hodině anglického jazyka jsme za 90 minut absolvovali pěší prohlídku města a okolí. Na trase vedoucí ze ZŠ Jubilejní jsme se vždy zastavili u některé z pamětihodností a každý ze studentů krátce anglicky pohovořil na konkrétní téma z oblasti sportu, kultury a historie, počínaje: zimním stadionem, Čerťákem, Hückelovými vilami, Svincem, přes náměstí: radnici, Starou poštu, kostel, Žerotínský zámek až k divadlu. Okruh jsme zakončili směrem zpět k naší základní škole s výhledem na Starý Jičín.

Touto prohlídkou jsme chtěli naší stážistce Margaridě Viera ze střední odborné školy Ecola de Comércio do Porto z Portugalska, která je na naší ZŠ v rámci programu Erasmus+, ukázat město Nový Jičín. Žáci si tak mohli na chvíli vyzkoušet roli turistického průvodce v anglickém jazyce. Počínali si velmi profesionálně a zvládli vše na výtečnou. S Margaridou jsme se rozloučili v pátek 8. března, kdy její pobyt u nás v České republice skončil.

Mgr. Martina Imider, PhD.

Únor bílý……známá česká pranostika se letošní únorový měsíc naplnila jen částečně. Bohužel sněhových hrátek si dnešní děti mnoho neužijí.
A snad právě proto když se začne z nebe snášet sníh, děti se radují..no jako děti a hned se musí vyrazit ven. Ještě že je naše zahrada tak prostorná. Dá se na ní vyšlapat předlouhé bludiště a ještě zbyde spousty místa na andělíčky, sněhuláky či postavení iglů. Fotogalerie.

Věnovali jsme se také našemu celoročnímu projektu s názvem Česko. Tento projekt se týká rozličných oblastí spojených s naší vlastí. Slovo ROBOT k ní, ač zní cizokrajně, od chvíle kdy jej Josef Čapek vymyslel a Karel Čapek použil, patří.
A i když se jeho vznik datuje z dob našich prababiček, dnešní děti je používají jistě častěji než ony. Nebyl pro ně tedy žádný problém roboty zpodobnit a použít k tomu materiály ty nejdostupnější. Krabice, lego, chevu a jiné, v družině dostupné součástky.

K tomuto slovu se pak snadno nabízí téma jazykolamů. Zkusili jsme i ty. Myslím, že některé si děti budou pamatovat navždy. Fotogalerie.

Našli jsme si čas i na sport. Uspořádali jsme tradiční turnaj ve florbalu. 4 kuželky,
4 týmy. V zápasech herního plánu změřili síly každý s každým a bojovali poctivě a s nasazením. Turnaj vyhráli červení, druhé místo získali žlutí, třetí místo obsadili modří a na čtvrtém místě byli zelení. Hráči si za svůj výkon zasloužili sladkou odměnu. Fotogalerie.

Posledním tématem tohoto měsíce bylo naše město. Začínáme tím další etapu projektu a to je putování po vlasti, Novojičínsku a okolních okresech. Prohlédli jsme si obrázky z minulosti Nového Jičína a na vycházce zkoušeli uhodnout, kterou ulicí procházíme nyní. V kvízu měly děti možnost uplatnit své vědomosti o našem městě a vybrat si vždy jednu z nabízených odpovědí. Otázek bylo 14. V každých kuželkách jsme pak vyhodnotili nejúspěšnějšího hráče. Absolutním vítězem se ale stal Lukáš Horák z modrých kuželek, který měl správně všech 14 odpovědí.

Na závěr tohoto tématu jsme uspořádali společné klání v dovednostních soutěžích. Témata disciplín se vztahovala k Novojičínsku. Stříhání uší, lepení švestek na valašský frgál, navíjení autíček na šňůrku, 5 ran do klobouku, razítkování klobouku, stavění hradu Starý Jičín. Jednotlivé úkoly plnily vždy zástupci z každých kuželek, byly limitovány časem a každou jsme vyhodnotili samostatně. Fotogalerie.

V březnu se v tomto projektu budeme věnovat našim sousedním okresům.

Dana Kučerová

 

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56