Volné místo učitelky/učitele

Kategorie: Škola

20 Kvě 2018

ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, p. o. přijme od školního roku 2018/2019 do pracovního poměru učitele/učitelku 2. stupně ZŠ s těmito aprobacemi: Ruský jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk, Dějepis, Výtvarná výchova.
K dispozici služební byt.

Strukturovaný životopis prosím zasílejte na e-mailovou adresu grof@zsjubilejni.cz.

Mgr. Ladislav Gróf, ředitel školy

Školní fórum

Kategorie: Škola

23 Kvě 2018

V úterý 22. 5. 2018 se sešli členové  školní žákovské samosprávy 5. – 9. tříd obou pracovišť na ZŠ Jubilejní se zástupci města a vedení školy. Důvodem setkání bylo Školní fórum. Cílem této akce bylo podnítit žáky, aby se zamysleli nad vybavením obou školních budov. Dokázat říci, co se jim ve škole líbí a co by ve škole chtěli vylepšit – změnit. Náměty na změny se netýkaly jen školy, ale i města. Nápadů
a postřehů bylo opravdu hodně.

Při práci ve skupinkách dokázali žáci objektivně vystihnout, co se jim ve škole líbí, co by chtěli změnit. Každá skupina své nápady prezentovala a z nejlepších se hlasováním vybíralo. Podle počtu získaných bodů se návrhy seřadily a k jejich realizaci se vyjádřil pan ředitel. A které to byly? Oprava tělocvičny, modernizace školního hřiště, rekonstrukce šaten, automaty na mléko, více zahraničních exkurzí, obnovení venkovního atria, renovace doskočiště, vybavení školní kuchyňky a další.

Stejným způsobem žáci navrhovali, co by se dalo zlepšit ve městě. Shodli se
na rekonstrukci bazénu, stadionu, chtěli by mít větší počet workout hřišť a trápí je bezpečnost na přechodu silnice u Fokusu. Ke všem podnětům se vyjádřil
p. zástupce starosty Nového Jičína.

Všechny nápady žáků ke zlepšení budou zařazeny do celoškolní a celoměstské ankety, budou předány městu k dalšímu řešení. Fotogalerie.

Mgr. Milada Molinová, ŠMP

Exkurze do Bludičky

Kategorie: Škola

21 Kvě 2018

Třeťáci se vydali mezi domácí zvířata na statek Bludička v Bludovicích u Nového Jičína. To, co viděli v učebnici
a na tabuli v prvouce, prohlédli si zde na vlastní oči. Nakrmili slepice pšenicí, krávu, telátko
a kozu tvrdým chlebem, ovečky na kopci tvrdými rohlíky, králíky a prase si pohladili a na koni se povozili. Ve venkovské škole jim paní statkářka povyprávěla o životě na statku, zahrála jim na starou píšťalu a děti si vyrobily ovečku. Klukům se hodně líbila tekoucí voda z okapu, holky si naopak nenechaly ujít hřebelcování koně. Přestože celý den pršelo, na svačinu jsme si opekli špekáčky, které chutnaly výtečně. Déšť k životu patří a exkurze „mezi kapkami deště“ byla úžasná. Fotogalerie.

Mgr. Iva Benčáková, Mgr. Alena Vráblová

Program pro naše budoucí školáčky pokračuje. V dubnu proběhlo druhé a třetí setkání, kde si děti vyzkoušely další aktivity.
Na momentky se můžete podívat ve fotogalerii.

Pro všechny rodiče budoucích prvňáčků se
ve sborovně naší školy uskuteční 31. května 2018 v 16 hodin informativní schůzka, na kterou vás tímto srdečně zveme. V době konání schůzky bude pro děti k dispozici školní družina, kde si děti při čekání na rodiče mohou prohlédnout její prostory, zahrát si či zasoutěžit v disciplínách, které připravily naše paní vychovatelky.

Mgr. Ilona Frýdlová

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín

kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín
24. 5. 2018 čtvrtek 8:00 – 12:00 hod.
Ceny obědů:
Žáci 7 – 10 let 21 x 21,- = 441- Kč
Žáci 11 – 14 let 21 x 23,- = 483,- Kč
Žáci 15 a více let 21 x 25,- = 525,- Kč
Cizí strávníci (jídlonosiče/v jídelně) 21 x 56,- = 1 176,- Kč

Od 1. 7. (červenec) 2018 se zvyšuje cena stravného pro cizí strávníky
na 59,- Kč/1 oběd.

Přihlášky a odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: bordovska@zsjubilejni.cz; tel.: 556 709 629, 555 538 896

Výdejna ZŠ a MŠ Šenov

kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín
24. 5. 2018 čtvrtek 8:00 – 12:00 hod.
Ceny obědů:
Žáci 7 – 10 let 21 x 21,- = 441- Kč
Žáci 11 – 14 let 21 x 23,- = 483,- Kč
Žáci 15 a více let 21 x 25,- = 525,- Kč

Přihlášky a odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: bordovska@zsjubilejni.cz; tel.: 556 709 629, 555 538 896

Marie Bordovská, vedoucí šk. jídelny

Zdravé mlsání

Kategorie: Škola

16 Kvě 2018

Naše škola je zapojena do projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Děti dostávají jednou za 14 dní zdravou svačinku složenou z čerstvého ovoce, zeleniny, ovocných a zeleninových šťáv a kapsiček s ovocným pyré a čerstvé mléko, bílý jogurt nebo žervé sýr. Mohou si na všem pochutnat o velké přestávce nebo si dobroty odnést domů a připravit si například chutný ovocný salát s jogurtem. Pracovníci, kteří na projektu pracují, nás navštívili i ve škole a hravou formou s dětmi diskutovali o zásadách zdravé výživy, třídili i ochutnávali s žáky ovoce a připravovali již zmiňovaný ovocný salát. Všem se akce moc líbila a těšíme se na další zdravé mlsání ve škole. Fotogalerie.

Mgr. Iva Benčáková

V pondělí 14. května třídy 1. A, 1. B, 6. A a 8. A využily možnosti návštěvy Zdravotnické záchranné služby Nový Jičín v rámci Dne otevřených dveří.

Na základně děti prošly třemi stanovišti. Na každém byli připraveni záchranáři s odbornými  informacemi. Operátoři tísňové linky připomněli zásady správného volání a seznámili děti s výhodami mobilní aplikace Záchranka.  Na dalším stanovišti si žáci prohlédli pomůcky, s nimiž profesionální záchranáři pracují
a některé si mohli i vyzkoušet. Asi nejzajímavější byla prohlídka záchranářského vozidla, jeho vybavení a ukázka práce přístrojů. Žáci viděli, že pro záchranu lidského života je ZZS Nový Jičín připravena. Foto z exkurze.

Mgr. Milada Molinová, ŠMP

Turnaj McDonald´s Cup

Kategorie: Škola

14 Kvě 2018

V uplynulém týdnu byla zahájena sezóna turnajů ve fotbale žáků základních škol pod hlavičkou McDonald. Naše škola se zúčastnila okrskových kol v obou kategoriích. V mladší kategorii konané na UT v Novém Jičíně se i přes velkou snahu našich žáků nepovedlo postoupit do dalšího kola. Žáci našich škol reprezentovali v tomto složení: Michal Halamíček, Adam Faltýnek, Matěj Rýc, Vladimír Bušina, Lukáš Horák, Jan Mazare, Tadeáš Zubek, Dominik Studený, Lukáš Blata, Ondřej Vitula a Václav Valentík. O den později se uskutečnilo kolo ve starší kategorii, které se odehrálo v Bartošovicích. Naši kluci podali vynikající výkon ve všech zápasech, ve kterých nenašli přemožitele, čtyřikrát zvítězili, jednou remizovali
a umístili se na prvním místě, které jim zajistilo postup do okresního kola v Bílovci. Vítězná sestava mužstva: Jan Konečný, Dominik Vítek, Radim Sadílek, Jan Boroš, Lukáš Kuběna, Tomáš Faltýnek, Adam Faltýnek, Jiří Pšenica, Štěpán Macíček, Jan Hříva, David Míček.
Děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme vítězům k postupu do dalšího kola.
Fotogaleriie.

Dana Kučerová a Michal Částečka

Osmáci ve Světě techniky

Kategorie: Škola

14 Kvě 2018

Ve středu 9. 5. 2018 měli žáci osmých tříd z obou pracovišť možnost navštívit ostravskou Dolní oblast Vítkovice – Svět techniky. V téměř čtyřhodinovém programu jsme si nejdříve prohlédli stálou expozici. Poté se žáci rozdělili do tří skupin a věnovali se konkrétnímu, předem vybranému programu, a to na fyzikální, matematické či biologické téma. V posledním jmenovaném se skupinka dvanácti žáků pod mikroskopem přesvědčila o složení lidské krve a na základě teoretických znalostí z hodin přírodopisu mohli zjistit typ onemocnění podle tvaru, zabarvení či velikosti jádra bílé krvinky. Prováděli tedy realitě odpovídající hematologické vyšetření krve. Fotogalerie.

Mgr. Gabriela Šustalová

Sportovní den školy

Kategorie: Škola

14 Kvě 2018

V pondělí 7. 5. 2018 se uskutečnil první ročník sportovního dne školy. Tohoto dne se zúčastnili žáci ZŠ Jubilejní a ZŠ Dlouhá, kteří se utkali v atletických disciplínách, sportovních hrách, stolním tenise a jízdě zručnosti. Celý den se odehrál ve sportovním duchu a fair play. O vítězství v jednotlivých atletických disciplínách
i sportovních hrách se postarali jak žáci ZŠ Jubilejní, tak i ZŠ Dlouhá a každá škola si odnesla krásná vítězství. První stupeň změřil své síly v jízdě zručnosti, mini házené a vybíjené. Žáky druhého stupně čekaly atletické disciplíny jako skok
do dálky, skok do výšky, vrh koulí, hod míčkem a běhy na krátké i dlouhé tratě.
Po dopoledním atletickém programu následoval basketbal dívek a chlapců, florbal a kopaná. Děkujeme všem za účast a podané výkony. Doufáme, že tímto dnem byla zahájena každoroční tradice sportovního dne. Fotogalerie.

Mgr. Michal Částečka

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.