Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín

kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín
23. 11. 2017 čtvrtek 8:00 – 12:00 hod.
Ceny obědů:
Žáci 7 – 10 let 16 x 21,- = 336- Kč
Žáci 11 – 14 let 16 x 23,- = 368,- Kč
Žáci 15 a více let 16 x 25,- = 400,- Kč
Cizí strávníci (jídlonosiče/v jídelně) 19 x 56,- = 1 064,- Kč

ŠJ bude v provozu 27., 28. a 29. 12. – vaříme pro PS a cizí strávníky.

Přihlášky a odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: bordovska@zsjubilejni.cz; tel.: 556 709 629, 555 538 896

Výdejna ZŠ a MŠ Šenov

kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín
23. 11. 2017 čtvrtek 8:00 – 12:00 hod.
Ceny obědů:
Žáci 7 – 10 let 16 x 21,- = 336- Kč
Žáci 11 – 14 let 16 x 23,- = 368,- Kč
Žáci 15 a více let 16 x 25,- = 400,- Kč

Přihlášky a odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: bordovska@zsjubilejni.cz; tel.: 556 709 629, 555 538 896

Marie Bordovská, vedoucí šk. jídelny

Třídní schůzky a konzultace

Kategorie: Škola

15 Lis 2017

V úterý 21. 11. 2017 se konají od 16:00 třídní schůzky a konzultační hodiny
(do 18:00).
Od 17:00 proběhne Rada rodičů se zástupci jednotlivých tříd.

Mgr. Jan Šustek

Přesně tímto heslem se řídila 3. A. Proč chodit do školy jen ve dne? Kdo by netoužil poznat místo, které je všem spojené se zkoušením a učením,
i v noci?!  A proto se děti ve škole sešly v pátek odpoledne, aby se vydaly vstříc tomuto nevšednímu zážitku. Vybaveny spacákem, dýní a dalšími nezbytnými věcmi, opustily rodiče a za pomoci deváťáků se „ubytovaly“ ve své třídě.

Program byl velmi nabitý. Podzimní atmosféru doplnilo dlabání dýní či dýňová sazka. Týmovou spolupráci si děti vyzkoušely při hrách v tělocvičně. Každý však byl natěšený na TO SPANÍ a NOČNÍ STEZKU! Jen co se setmělo, vydal se první odvážlivec na stezku noční školou. Jít po tmě je jedna věc, ale podepsat se
u strašidelné dýně? To už je pro hodně odvážné.

Po stezce již zbývalo jediné… najít si místo vedle kamaráda, umýt se, vyčistit zuby a zalézt do spacáku. Společně si pak povyprávět o zážitcích, přečíst si pohádku
a k usnutí si poslechnout ukolébavku s kytarou.

Ráno na děti čekal snídaňový švédský stůl! Maminky napekly tolik dobrot, že se všechny ani nedaly sníst. Zbývalo už jen uklidit a rozloučit se. Děti opravdu dokázaly, že umí podat pomocnou ruku kamarádovi i paní učitelce, nebát se a také se o sebe postarat, když není maminka zrovna nablízku. Fotogalerie.

Mgr. Alena Vráblová, Bc. Růžena Osadníková

 

Začátek listopadu se ve školní družině nesl v duchu pomoci postiženým lidem.
A jak to nejlépe přiblížit dětem? Pozvat ty správné hosty! Speciální pedagog
Mgr. Alena Svobodová nám vysvětlila vše o různých druzích postižení. Na ukázku nám přivezla invalidní vozík, který si chtěl každý vyzkoušet. Malovat rukama je fajn, ale nohama jsme to měli mnohem těžší. Chodili jsme ve dvojicích s bílou holí, psali jsme na Pichtově stroji, vypichovali Braillovo písmo, hráli hmatové pexeso nebo se naučili část znakové řeči. Fotogalerie.

Abychom měli ucelenou představu o zrakovém postižení, přijal naše pozvání pan Ladislav Holba, se svým pomocníkem na čtyřech tlapkách labradorkou Ami.
Pan Holba vidí otvorem velkým jako špendlíková hlavička a navíc ztratil velkou část sluchu. My jsme poprvé viděli, jaký jsou skvělý tým. Ami nespí, trpělivě čeká
na povel, nepoleká se, nevšímá si ostatních psů ani lidí, umí najít dveře, schody, přechod i zastávku. Jeho cena je pro pana Holbu nevyčíslitelná. My jsme se s nimi naučili, jak převést nevidomého přes cestu, co znamená červenobílá hůl, proč je zakázané rušit vodícího psa. Vyzkoušeli jsme si, jaké je to chvíli nevidět
a že i těžké věci se dají překonat. Fotogalerie.

Eva Horáková

Puzzliáda v prvních třídách

Kategorie: Škola

11 Lis 2017
V obou prvních třídách se uskutečnila puzzliáda. Každý prvňáček si přinesl své puzzle a začala velká soutěž. V daném čase museli děti z jednotlivých dílků poskládat celý obrázek. Po soutěži byli nejlepší po zásluze odměněni pexesem, ale i ostatní účastníci odcházeli se sladkou odměnou. Fotogalerie z akce zde.
Mgr. Irena Kelnarová

Výborný výkon dne 9.11.2017 předvedli žáci 6. a 7. tříd ZŠ Jubilejní na halovém turnaji v Novém Jičíně. Postavili se třem fotbalovým soupeřům. V prvním zápase proti týmu Základní školy Starý Jičín remizovali 3:3. V následujících dvou utkáních předvedli skvělý výkon a po dvou výhrách nad ZŠ Hodslavice (3:0)
a ZŠ Komenského (4:0) si zajistili postup z prvního místa do okresního kola v Bílovci. Žáci reprezentovali naši školu v tomto složení: Tomáš Dvořák, Samuel Schickl, Martin Myslík, Jan Hanzelka, Šimon Rigo, Ondřej Rajskup, Tadeáš Teichmann, Ondřej Horák, Vít Šarman, Alex Kysilko, Ondřej Táborský. Žákům gratulujeme a přejeme jim další úspěch v okresním finále. Fotogalerie.

Mgr. Michal Částečka

Oznámení o konání voleb

Kategorie: Škola

9 Lis 2017

V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 167 vyhlašujeme

volby do školské rady Základní školy Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvkové organizace.


Volby do školské rady budou probíhat od 11. 12. do 14. 12. 2017 v souladu
s Volebním řádem pro volby členů školských rad základních škol zřizovaných městem Nový Jičín.

Úplné informace v tomto dokumentu (pdf).

Mgr. Ladislav Gróf, ředitel školy

Zajímavého vypravování, jak postupně vznikala kniha Petry Braunové Dům doktora Fišera, se zúčastnili čtenáři z pátých ročníků. Paní spisovatelka z Pošumaví žáky zaujala bezprostředním přístupem i při vysvětlování výrazů jako psychotriller nebo klonování. Všem dětem se autorské čtení Petry Braunové moc líbilo a třeba si o její novou knížku napíší Ježíškovi :-) . Fotogalerie.

Mgr. Chupíková a Mgr. Madziová

Bez vody by život na naší planetě nebyl možný. Vůbec nic by bez vody neexistovalo….

Jak je to s touto vzácnou tekutinou? Kde všude se nachází? Jaký význam má voda pro člověka a krajinu? Co je příčinou nedostatku pitné a užitkové vody? Jak těžké je získat tuto vzácnou tekutinu? Co bychom měli udělat pro to, abychom vodou šetřili? Byly zodpovězeny nejen tyto otázky. Součástí besedy byla zajímavá vyprávění, názorné ukázky a hry. To vše připravilo pro žáky čtvrtých tříd dne
3. listopadu ekologické sdružení Hájenka z Kopřivnice.

Na skupinovou interaktivní práci, besedování žáků, jejich zapojení se do diskuse, se přišla podívat paní školní psycholožka Mgr. Markéta Chlopčíková. Za zajímavá povídání a besedování děkujeme. Každý z nás si jistě odnáší nějakou zajímavost
i poučení pro budoucno. Těšíme se na další podobná setkání. Fotogalerie.

Mgr. Iveta Martincová

Ohlížím se za minulým týdnem a nelituji. V říjnu mě napadlo, že přenocuji s dětmi ve škole. Slovo dalo slovo a s paní asistentkou jsme naplánovaly přenocování ze čtvrtku na pátek v naší třídě. Třeťáci se těšili, byli velmi hodní, těžká práce při nošení žíněnek jim nevadila, večer se předháněli ve vaření večeře, podporovali se, když ukápla slzička těm, co spali poprvé bez maminky, smáli se u pohádky a odnesli si mnoho společných zážitků. V pátek děti soutěžily v Žerotínském zámku. Paní průvodkyně Lenka byla výborná, žáky zaujala natolik, že zapomněli, jak jsou unavení. Po vycházce jsme posvačili buchty od maminek
a všechno ve třídě uklidili. Děti byly pilné, byla jsem mile překvapena, jak pracovité a hodné mám žáčky. Poznala jsem je z jiné stránky, jsou to bezva holky a kluci.

Velmi děkuji paní asistentce, bez ní by náročná akce rozhodně neproběhla úspěšně a těším se na další společné zážitky.

Třídní učitelka Mgr. Iva Benčáková

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.