Třídní schůzky 25. září

Kategorie: Škola

19 Zář 2018

V úterý 25. 9. 2018 se konají od 16:00 třídní schůzky.
Od 17:00 proběhne Rada rodičů se zástupci jednotlivých tříd.

Pro rodiče a zákonné zástupce žáků 9. třídy (a žáků, kteří ukončí v tomto
šk. roce docházku): Informace o studiu na SŠ obdrží od výchovné poradkyně
Mgr. Mileny Balonové v učebně Př (I. patro) od 16:30 hod.

Mgr. Jan Šustek

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín

kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín
pro strávníky platící v hotovosti
25. 9. 2018 pondělí 7:00 – 13:00 hod.
Ceny obědů:
Žáci 7 – 10 let 21 x 21,- = 441- Kč
Žáci 11 – 14 let 21 x 23,- = 483,- Kč
Žáci 15 a více let 21 x 25,- = 525,- Kč
Cizí strávníci (jídlonosiče/v jídelně) 21 x 59,- = 1 357,- Kč

Přihlášky a odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: jidelna@zsjubilejni.cz; tel.: 556 709 629, 555 538 896

Od ledna 2019 bude ŠJ rušit inkasa ve prospěch sběrného účtu České spořitelny. Prosíme rodiče stávajících žáků, kteří toto inkaso mají, aby si do konce listopadu 2018 zřídili nové inkaso ve prospěch účtu č. 22808764/0600. Děkujeme.

Podzimní sběr starého papíru

Kategorie: Škola

18 Zář 2018

Letošní podzimní sběr starého papíru proběhne v průběhu dvou dnů.
V úterý 25. 9. 2018 od 15:00 do 18:00 a ve středu 26. 9. 2018
od 5:30 do 8:00.
Upozorňujeme, že vážit papír budeme sami ve škole. Balíčky, prosím, dobře svázat. Děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou.

Iveta Martincová, organizátorka akce

Inzerát

Kategorie: Škola

17 Zář 2018
ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3 přijme kvalifikovaného pracovníka na pozici školní psycholog (psycholožka) s úvazkem 0,5. Nabídky společně se strukturovaným životopisem posílejte na email: grof@zsjubilejni.cz.

Legiovlak 2018

Kategorie: Škola

13 Zář 2018

Sté výročí zrodu naší první republiky se rychle blíží a její vznik je neodmyslitelně spjat s účastí českých legií na Masarykově zahraniční akci. Proto jsme letos opět po dvou letech uvítali pozvání Československé obce legionářské k prohlídce věrné repliky ešalonu – vojenského vlaku, který tento týden dorazil do Valašského Meziříčí, na víkend se přemístí do Studénky a poté do Frýdku-Místku. Zde si ho budou moci zdarma prohlédnout nejen žáci 8. a 9. ročníků ZŠ, ale i široká veřejnost. A že stojí za to si přiblížit památku drsných chlapů, kteří zejména v krutých, extrémních podmínkách bolševického Ruska dokázali dva roky žít, pracovat, bojovat a přemístit 72 644 osob v dřevěných vagonech po železnici od Kyjeva po Vladivostok, jistě každý návštěvník potvrdí. Všichni jsme se zájmem sledovali poutavý výklad a cítili se přímo vtaženi do atmosféry každého jednotlivého vozu – od filmového, přes štábní, zdravotní, poštovní, obytnou těplušku řadových vojáků, krejčovský, kovářský a prodejní, až k obrněnému.  V době akčních hrdinů a počítačových her je návštěva Legiovlaku vhodnou příležitostí objevit reálný příběh našich mladých mužů, kteří svým nasazením dokázali zkrátit 1. světovou válku o půl roku.

Text a foto: H. Videnková

Naše škola opět na slavnostech

Kategorie: Škola

11 Zář 2018

Sotva jsme se po prvních pár dnech zase usadili v lavicích, přišel jeden z prvních vrcholů letošního školního roku – Slavnost města Nového Jičína. Naše škola se tohoto svátku všech obyvatel našeho města účastní pravidelně a ani letošní rok nebyl výjimkou.
V  sobotu dopoledne jsme se stali součástí průvodu, ve kterém jsme diváky zaujali nádherně propracovanými kostýmy, jimiž jsme vzdali hold letošnímu stoletému výročí vzniku Československa.  Neodolatelným magnetem pro návštěvníky slavností byl pak stánek naší školy, jenž prezentoval šikovnost kuchařek a učitelů školy různými výrobky, které návštěvníky zaujaly,
a jen se po nich zaprášilo. Na letošních slavnostech jsme se nejen bavili, ale zároveň jsme se na chvíli vrátili v čase a mnohé z naší historie „zažili“ na vlastní kůži.

Fotogalerie.

Mgr. Pavel Juráček

 

Léto bylo krásné a dlouhé, ale už je skoro pryč. A my opět po roce první zářijové pondělí v 8 hodin stojíme před naší školou.  Většina už poněkolikáté a necelá padesátka z nás úplně poprvé. Naši noví malí spolužáci – prvňáčci. Někteří z nich se trochu bojí, někteří i trošku stydí, ale určitě se všichni těší na zcela nové zážitky. Po slavnostním proslovu paní zástupkyně a pana zástupce a po přivítání prvňáčků si nás učitelé odvádějí do tříd a my si sedáme po tak dlouhé době
do lavic, vyprávíme našim spolužákům o svých prázdninových dobrodružstvích
a divíme se sobě navzájem, že jsme trochu jiní, vyšší a dospělejší.

Letošní školní rok nám právě začíná, tak ať je plný úspěchů, nově nabytých znalostí a krásných zážitků! Fotogalerie.

Mgr. Pavel Juráček

Školní rok 2018/2019 bude pro všechny žáky školy zahájen v pondělí 3. 9. 2018 slavnostním projevem a přivítáním prvňáčků na nádvoří před ředitelským vchodem v 8:00 hodin . Poté budou následovat třídnické záležitosti v jednotlivých třídách. Po druhé vyučovací hodině je možnost stravování
ve školní jídelně.

V úterý 4. 9. 2018 budou mít žáci 2. – 5. ročníku čtyři vyučovací hodiny, žáci 6. – 9. ročníku pět vyučovacích hodin.
Od středy 5. 9. 2018 se již začneme učit podle platných rozvrhů.

Seznam sešitů potřebných do jednotlivých předmětů:
Velký sešit má číslování 420, 440 (nelinkovaný).
Malý sešit má označení 540, 520 (nelinkovaný), 544, 524 (linkovaný).
Čtverečkovaný má označení 425, 445 (velký) a 525, 545 (malý).

 • Dě – 544
 • Čj – 544, 524 (3 x)
 • Nj – 544, 524
 • Ov – 524
 • Pč – 520, osmáci 524
 • Z –  544
 • Fy – 540
 • Ch – 540
 • Př – 540, 420
 • M – 440, 540, šesťáci ještě 420
 • Inf, Ikt – 524
 • Hv – 520

Doporučení – linkované sešity kupujte s okraji, mají u čísla e (např. 524e).

Za vyučující II. st. Mgr. Jan Šustek

ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín, hledá kuchařku na celý úvazek do ŠJ Jubilejní.
Předpoklady: vyučení, praxe v oboru, samostatnost, zdravotní způsobilost.
Nástup možný ihned. Písemné nabídky s životopisem zasílejte na mail: bordovska@zsjubilejni.
Bližší info u ved.ŠJ na tel. 555 538 896.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56