Pozvánky na akce

Kategorie: Škola

7 Pro 2018

Pro zvětšení kliknout.

Vánoční jarmark 13. 12.

Kategorie: Škola

11 Pro 2018

Pozvánky na vánoční jarmark 13. 12. od 15. hod.

(klikněte pro zvětšení)

Škola je pro nás místem, kam se chodíme vzdělávat, ale občas si učení zpestříme nevšedními zážitky. O svátku sv. Mikuláše jsme si ve 4. B zahráli na čerty. Žáci plnili zábavné úkoly z vlastivědy, přírodovědy, čerty kreslili, vyráběli řetězy, pracovali s pověstí o Čerťáku a nakupovali brambory.

Odpoledne si doma sbalili batůžky, vzali spacáky a čertovskou masku a vydali se nocovat do pekla. Po velké práci s přípravou pekelné ložnice večeřeli čertíci brambory vařené ve slupce. Pohádka na dobrou noc byla také čertovská. Někteří ji vyměnili za hru v karty a jiné společenské hry. Před spaním u ohně nás probrala procházka po neosvětlených chodbách školy. Noc byla klidná.

Ráno po snídani a náročném úklidu jsme vyrazili na výšlap k Čerťáku. Na Skalkách nám pan Rucký ukázal s kolegou zadržení pachatele cvičenými policejními psy. Moc mu i touto cestou děkujeme za zpestření vycházky. Během návratu z Čerťáku se o dobrodružnou cestu lesem postarala tentokrát paní učitelka. Ve škole nás čekal dobrý oběd a naplněni únavou a veselými vzpomínkami jsme vyrazili domů odpočívat.
Tak kam to bude příště? Fotogalerie.

Mgr. Iva Benčáková

 

Mikuláš na Jubilejní

Kategorie: Škola

7 Pro 2018

V úterý 5. prosince na naši školu zavítal Mikuláš se svými pomocníky jakožto anděly a čerty (čerticemi). Setkali se s žáky a žákyněmi prvního stupně pod krásně vyzdobeným vánočním stromem. Někteří z nich byli málem odneseni čertem
do pekla, ale pro jejich štěstí dostali jen velké ponaučení. Následně každá třída zazpívala koledu, za což dostala náležitou odměnu. Děti odcházely do svých tříd
s úsměvem a někteří i s pláčem. I přesto si myslíme, že se letošní Mikuláš velice vydařil. Také nesmíme zapomenout na poděkování našim deváťákům, a to Tomovi Pospěchovi (Mikuláš), Adi Horákové, Saši Hřívové (čertice), Míši Kerecmanové, Verči Pavlicové (andělé), Míši Randusové (fotografka), Oliverovi Kysilkovi (organizátor)
a samozřejmě paní učitelce Martincové, která nám pomohla tuhle akci uskutečnit. Všem těmto lidem i účastníkům děkujeme. Fotogalerie.

Oliver Kysilko, Michaela Randusová, 9. A

 

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín

kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín
pro strávníky platící v hotovosti
20. 1. 2018 čtvrtek 7:00 – 13:00 hod.
Ceny obědů:
Žáci 7 – 10 let 21 x 21,- = 441- Kč
Žáci 11 – 14 let 21 x 23,- = 483,- Kč
Žáci 15 a více let 21 x 25,- = 525,- Kč
Cizí strávníci (jídlonosiče/v jídelně) 21 x 59,- = 1 298,- Kč

Přihlášky a odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: jidelna@zsjubilejni.cz; tel.: 556 709 629, 555 538 896

Školní jídelna bude v provozu do 21.12.2018. Pro cizí strávníky vaříme ve středu  2.1.2019, výdejní doba 10.30 – 11.30 hod., oběd bude podáván bez nápoje – polévka, hlavní jídlo.

Zima v přírodě

Kategorie: Škola

29 Lis 2018

Ve čtvrtek 22. listopadu jsme se s žáky třídy 2. A vypravili na Žerotínský zámek. Zde jsme se zúčastnili programu Zima v přírodě.

Nejprve si žáci poslechli pohádku o veverkách. Poté jsme si povídali o lesních zvířatech a způsobech jejich obživy v zimě. Děti následně rozdělovaly živočichy na ty, kteří spí zimním spánkem a kteří nespí.

Později ve skupinkách rozdělovali obrázky ptáků podle toho, zda odlétají do teplých krajin, nebo u nás přes zimu zůstávají. Také se dozvěděli, co mohou sypat do krmítek (např. jáhly, ovesné vločky, slunečnicová semínka). Na interaktivní tabuli mohli sledovat ptáky, jak přilétají do krmítka pro obživu.

Na závěr programu chlapci vyrobili krmítko pro ptáčky a děvčata vytvořila plakát
s obrázky ptáků. Program Zima v přírodě se nám všem moc líbil. Podívejte se na fotogalerii.

Mgr. Irena Kelnarová

 

Kdo je dobrý v češtině?

Kategorie: Škola

28 Lis 2018

Nakolik dobře zvládáme náš mateřský jazyk? Vybraní žáci osmých a devátých ročníků si  mohli svou úroveň vyzkoušet ve školním kole Olympiády z jazyka českého. Nejvíce se dařilo Michalu Závadovi z 9.A. Na druhém místě se umístil Tomáš Dvořák z 8. A a třetí skončil Matěj Fabík z 9.A. Gratulujeme a prvním dvěma držíme pěsti v okresním kole. Ostatním soutěžícím děkujeme za účast. Fotogalerie.

Mgr. Milena Balonová

Vyučování na zámku

Kategorie: Škola

27 Lis 2018

Na edukační program Žerotínského zámku zavítali 23. listopadu druháci naší školy. Prohlédli si exponáty vycpaných živočichů, seznámili se s jejich pravým a nepravým zimním spánkem. Na plátně sledovali v online přenosu ptáky na krmítku. Podle fotografií si připomněli známé, ale i pro některé děti neznámé ptáky, kteří u nás přezimují a dozvěděli se, co jim mohou sypat do krmítka. Děvčata vytvořila zajímavý plakát o ptácích, chlapci vyrobili krmítko, které ve škole umístili na okno třídy k dalšímu pozorování.

Záběry z programu ve fotogalerii.

Mgr. Petra Jankotová

 

Šikovné ruce

Kategorie: Škola

27 Lis 2018

Šikovné ruce – soutěž v dílenských dovednostech žáků základních škol

Ve středu 21. listopadu se žáci naší školy vypravili na soutěž Šikovné ruce, kterou pořádala Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín. Po prezenci účastníků následovala práce na výrobcích. V kategorii dřevo soutěžící vyráběli vařečku s prkénkem na krájení, v kategorii kov upínací třmen. Tento rok byla pro vyučující
i žáky připravena exkurze ve firmě Varroc Lighting Systems, s. r. o., během exkurze se žáci seznámili s výrobou světel pro automobily.
Po exkurzi následovalo vyhlášení výsledků. Z celkového počtu 24 družstev skončilo naše družstvo na pěkném sedmém místě. V soutěži jednotlivců se
v kategorii dřevo na čtvrtém místě umístil Matěj Fabík, v kategorii kov
se na devátém místě umístil Martin Furmánek a na devatenáctém místě Jiří Černota.
Poděkování patří Střední škole technická a zemědělské v Novém Jičíně za výbornou organizaci soutěže.
Odkaz na video ze soutěže.

Mgr. Vladan Videnka

Podporujeme talenty

Kategorie: Škola

25 Lis 2018

Práce s talentovanými dětmi je to, v čem vidí naše škola budoucnost. Učitelé spolupracují s organizací, která připravuje pedagogy po odborné stránce pro rozvíjení nadaných dětí. Dalšími konkrétními přínosy podpory je účast odborníků z nadačního fondu Qiido při zápise žáků do prvních tříd a nastavení způsobu práce s talentovanými žáky.

Škola rovněž navázala kontakt se spádovými mateřskými školami, kde formou dotazníků došlo k vytipování dětí s vyšším rozumovým nadáním.

Jsme totiž přesvědčeni, že smyslem práce celé školy je nejen podpořit žáky se znevýhodněním, ale alespoň ve stejné míře také žáky intelektově nadané.

 

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56