Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín

kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín
pro strávníky platící v hotovosti
28. 5. 2019 úterý 7:00 – 13:00 hod.
Ceny obědů:
Žáci 7 – 10 let 20 x 21,- = 420- Kč
Žáci 11 – 14 let 20 x 23,- = 460,- Kč
Žáci 15 a více let 20 x 25,- = 500,- Kč
Cizí strávníci (jídlonosiče/v jídelně) 20 x 59,- = 1 180,- Kč

Přihlášky a odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: jidelna@zsjubilejni.cz; tel.: 556 709 629, 555 538 896

Upozorňujeme strávníky, že od 1. 7. 2019 bude zvýšena cena obědů!
V případě limitovaného inkasa žádáme rodiče žáků, aby si tento limit na účtu nejpozději do 20. 8. 2019 zkontrlovali a případně navýšili (na 23 dnů x cena oběda).
Nové ceny obědů:
Žáci 7 – 10 let 22 Kč
Žáci 11 – 14 let 25 Kč
Žáci 15 a více let 29 Kč
Cizí strávníci (jídlonosiče/v jídelně) 67 Kč

50. výročí HZS

Kategorie: Škola

13 Kvě 2019

V pátek 10. května si děti ze II. B třídy vyzkoušely, co musí umět mladí hasiči. Soutěžily ve čtyřech disciplínách:

Na prvním stanovišti děti překonávaly hasičskou překážkovou dráhu se zdoláním bariéry a přenášením hasičského přístroje.
Ve druhé disciplíně se jednalo o správné vyplnění hasičského kvízu.
Třetím úkolem bylo napumpování vody do hadice a proudnicí shodit plechovku ze stojanu.
V poslední soutěžní disciplíně děti skládaly tři obrázky puzzle s hasičskou tematikou.

Všechny soutěže se hodnotily podle času. Podívejte se ve fotogalerii, jak se zápolení dětem líbilo.

Mgr. Petra Jankotová

Finanční gramotnost

Kategorie: Škola

12 Kvě 2019

Dne 8. 5. 2019 proběhla dvouhodinová beseda, kde byli žáci seznámení se základy finanční gramotnosti. Finanční specialista pan Jan Bainar vysvětlil mládeži devátého ročníku mnoho pojmů. Například co je inflace, úspory, úvěry, zhodnocení peněz, spoření, investice a další. V druhé části besedy byli žáci hrou vtaženi do finančního života běžné české domácnosti. Svěřenou rodinu provedli nástrahami
a příležitostmi, které ji v životě mohou potkat. Úspěšně ji dovedli ke splnění jejich cílů a k dosažení finanční nezávislosti. Fotogalerie.

Mgr. Simona Stenchlá

Turnaj ve vybíjené

Kategorie: Škola

12 Kvě 2019

Sportovní soutěž prvostupňových žáčků = bezvadně strávený čas.
Poslední z těchto akcí byl turnaj ve vybíjené mezi třídními družstvy 3. – 5. ročníků. Aktivita, rychlé přihrávky a přesné míření, mrštné uhýbání, soustředěnost, znalost a dodržování pravidel hry a také fair play, to jsou dovednosti, které nejlépe skloubila třída 5. A a stala se tak letošním vítězem turnaje.
Celou soutěží se linul sportovní duch a radost ze hry, za což všem sportovcům
a fanouškům děkujeme.

Mgr. Daniela Halaštová

Turnaj v házené

Kategorie: Škola

10 Kvě 2019

Naše škola navazuje na úspěchy miniházené z minulých let a v okresním finále uskutečněném dne 7.5.2019 v Kopřivnici obsadila krásné druhé místo. Všem klukům patří velká pochvala za předvedený výkon. Sestava mužstva: Karas, Vrobel, Bartoň, Hanzelka, Šarman, Vosol, Bedřich, Brachniak, Dofek, Románek, Trinh, Sedlář. Fotogalerie.

Mgr. Michal Částečka

Jarní sběr starého papíru

Kategorie: Škola

10 Kvě 2019

Neuběhl ještě ani půlrok od podzimního sběru a my opět nasbírali plné dva kontejnery.
V pondělí odpoledne a úterý ráno 6. a 7. května se na naší škole uskutečnil jarní sběr starého papíru. Všem zúčastněným děkujeme za ochranu naší přírody. Zejména pak žákům 9. ročníků za příkladnou pomoc při vybírání sběru a pak následném nakládání sběru na kontejnery. Dny to byly pro naše deváťáky zcela jistě náročné, nejen fyzicky. Po náročném odpoledni i ránu pak usedli do lavic
a získávali nové informace.  Mají náš obdiv.
Všem děkujeme a těšíme se…. na podzim. Fotogalerie.

Mgr. Iveta Martincová

Dobré, české

Kategorie: Školní družina

8 Kvě 2019

Ani v dubnu jsme naše zájmové vzdělávání nenechali zahálet. Snažili jsme se dozvědět něco více o druhém sousedním kraji, a to Olomouckém. Zajímavostí k povšimnutí je v něm víc než dosti. My jsme si z něj vybrali ty nejvíce lákavé a zajímavé. Ochutnali jsme Olomoucké tvarůžky, snažili se pokořit Praděd (výstup jsme aplikovali na naši horolezeckou stěnu), ochutnali lázeňské oplatky z Teplic nad Bečvou či zahráli živé pexeso jako připomenutí ZOO Olomouc. Fotogalerie.

Hráli jsme si na mechaniky. Výzva byla určena především chlapcům. Měli zkonstruovat auto či jakýkoli stroj, a to pomocí šroubků, matiček nebo jakéhokoliv spojovacího materiálu. České rčení o zlatých českých ručičkách se bezezbytku naplnilo i v té naší nejmladší generaci. Fotogalerie.

V měsíci dubnu pravidelně ctíme oslavy Dne Země. My jsme zvolili podtitul Zachraňme voděnku. Tvořili jsme obrázky, povídali si o vodě, hráli Kimovu hru s tématem Voda. Zaujaly nás pokusy s vodou či osobní zkušenost s trasou vody z rybníka až domů. Aktivity v jednotlivých odděleních byly různé. Společně jsme však překonali loňský rekord ve vodní štafetě. Opět jsme tedy vzali kelímky s vodou a jeden po druhém vypili a přiťuknutím poslali štafetu dál. Fotogalerie.

Posledním dnem v dubnu oslavujeme tradici pálení čarodějnic. Užili jsme si ho celé odpoledne. Úkoly, které děti plnily, se týkaly výhradně tohoto živočišného druhu. Lovení myších bobků, průlet dráhou na koštěti, vaření a ochutnávání lektvarů, hod pařátem do kastrolu a jiné. Za splnění všech úkolů byli všichni odměněni čarodějnickým prstem s láskou upečeným, stoprocentně jedlým a pamětním čarodějnickým listem. Kostýmy, které si děti připravily, ještě vylepšily tajemné odpoledne. Fotogalerie.

Dana Kučerová

 

Poznávací zájezd do Vídně

Kategorie: Škola

6 Kvě 2019

V pátek 26. dubna se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili jednodenního zájezdu
do Vídně. V tyto aprílové dny se na nás nejspíš usmálo štěstí, když už po šesté hodině ráno oznamovaly první slunečné paprsky, že bude letní den.  Vcelku nadšeni jsme po několika hodinách vystoupili se zvědavostí, jež dychtila
po zjištění něčeho nového, něčeho, co u nás nemáme. Procházeli jsme kolem významných památek centra Vídně a dozvěděli jsme se základní informace
o Secesním domě, Parlamentu, barokní perle Karlskirche. Také jsme nevynechali novogotickou radnici a Minoritní kostel s kopií obrazu Poslední večeře. Bylo opravdu nádherně a vzduchem to vířilo kdejakými vůněmi, do uší nás bila krása odlišnosti různých jazyků.  Pro většinu snad nejzajímavější bylo Přírodovědné muzeum, které také patří mezi největší a nejvýznamnější muzea světa. S možností prozkoumat třeba největší meteorit světa, pohyblivého dinosaura, drahé kameny, zasazené do šperků a všechna možná zvířata, každý naložil po svém a myslím, že jsme se všichni v něčem našli. Sice jsme neprošli zdaleka ani polovinu kouzelných památek Vídně, ale určitě jsme byli rádi, že jsme dostali rozchod a mohli jsme si třeba sednout na oběd a na chvíli odpočinout. A vlastně celý nabitý den utekl velmi rychle a my jsme se unavení těšili do autobusu. Domů jsme už dojeli za pozdního soumraku. A co si vlastně můžeme z toho výletu odnést? Zážitek, to ani nezmiňuji, odpočinek od školních lavic, prozkoumání nového města a jeho památek.  Možnost, procvičit si cizí jazyk, bez kterého se opravdu nedá ve světě obejít. Hlavně se nám ale do hlavy vštěpily střípky dalších nových zážitků na tento okamžik, který se nám v budoucnu uschová do vzpomínek na celou naši základní školu. Na úplný závěr se sluší poděkovat za bezpečnou jízdu panu řidiči, rodičům, že nás pustili a paním učitelkám, které pro nás tuto akci připravili. Fotogalerie.

Michaela Randusová 9. A

Domácí mazlíčci ve 4. A

Kategorie: Škola

2 Kvě 2019

Poslední čtvrtek v dubnu byl pro naši třídu výjimečný a všichni jsme se na tento den těšili. Místa v lavicích, kde pravidelně sedávají děti, totiž obsadili jejich domácí mazlíčci! Během nevšedního dne jsme se seznámili s křečky, andulkami, psem, želvou
i pakobylkou. Děti si připravily prezentace, z kterých se ostatní kamarádi dozvěděli, jak o daná zvířátka pečovat, čím je živit, jak se k nim chovat. Nechyběly zajímavosti nebo legrační příhody. Pro spolužáky si děti na závěr připravily kvízy a testy, ve kterých si své nabyté znalosti mohli ověřit. Fotogalerie.

Mgr. Alena Vráblová

Lezení na stěně

Kategorie: Škola

2 Kvě 2019

V úterý 30. dubna se třída 4. B vydala prověřit odvahu a sílu. Místo tělesné výchovy jsme si pod vedením zkušených instruktorů vyzkoušeli lezení na horolezecké stěně v Boulder Baru. Žáci byli velmi šikovní, ukáznění a zdolali úspěšně všechny překážky. Mnozí plánovali se s rodiči do těchto míst vrátit. V ostatních vyučovacích hodinách řešily děti ve skupinkách úkoly pro zvídavé děti, celý den byl tedy protkán zajímavými zážitky. Těšíme se na další společné dny.
Fotogalerie.

Mgr. Iva Benčáková

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56