Aktuální školní rok

ROČNÍ PLÁN akcí pracoviště Jubilejní 3 ve školním roce 2017 – 2018
den název akce poznámky
13. 9. Průkaz cyklisty pro žáky 4. A
14. 9. Průkaz cyklisty pro žáky 4. B
26. 9. Zahajovací třídní schůzky, Rada rodičů, informace rodičům vycházejících žáků
27. 9. Sběr starého papíru
2. 10. Beseda na Úřadu práce v Novém Jičíně k volbě povolání pro žáky 9. B
4. 10. Beseda na Úřadu práce v Novém Jičíně k volbě povolání pro žáky 9. A
10. 10. Zasedání Školské rady
26. a 27. 10. Podzimní prázdniny
listopad Podzimní výstava dětských prací ve ŠD
14. 11. Pedagogická rada (1. čtvrtletí)
21. 11. Třídní schůzky, konzultační hodiny, Rada rodičů
prosinec Vánoce na zámku Lešná pro žáky 1. stupně
5. 12. Mikuláš u stromečku pro žáky 1. stupně
14. 12. Vánoční jarmark
14. 12. Setkání s důchodci
20. 12. Filmové představení v kině Květen pro žáky 6. – 9. ročníku
21. 12. Technické profese – vzdělávací program SŠ technické a zemědělské pro žáky 9. ročníku
22. 12. Vánoční laťka
23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny
leden Novoroční turnaj ve vybíjené pro žáky 4. – 5. ročníku
22. 1. – 26. 1. Lyžáček pro žáky 2. a 3. ročníku
23. 1. Pedagogická rada (1. pololetí)
24. 1. Maškarní karneval ŠD společně se ŠD Dlouhá
31. 1. Pololetní turnaj ve volejbalu
31. 1. Ukončení 1. pololetí
2. 2. Pololetní prázdniny
19. 2. – 25. 2. Jarní prázdniny
26. 2. – 2. 3. Lyžařský výcvikový kurz pro žáky pro žáky 7. ročníku
březen Velikonoce ve městě pro žáky 1. stupně
březen Výtvarná vernisáž ve vestibulu školy pro žáky 1. stupně
březen Turnaj ve florbalu pro děti ze ŠD
21. 3. Divadelní představení. Oskar Wilde – Jak je důležité míti Filipa pro žáky 8. a 9. ročníku
28. 3. Den učitelů
29. 3. Velikonoční prázdniny
31. 3. Prověrka BOZP (roční)
duben Sběr starého papíru
duben Ekohraní pro žáky 1. stupně
4. 4. Divadelní představení. Jaroslav Foglar – Záhada hlavolamu pro žáky 6. a 7. ročníku
5. 4. Zápis do 1. tříd
10.4 Pedagogická rada (III. čtvrtletí)
17. 4. Třídní schůzky, konzultační hodiny
20. 4. Den Země
květen Předškoláček – tři části
květen Třídenní cykloturistický kurz pro žáky 8. ročníku
květen Den dětí bez úrazu pro žáky 1. stupně
květen Tematický projektový den (F,Z,Př) pro žáky 7. ročníku
květen Exkurze Dolní Vítkovice pro žáky 9. tříd
květen Návštěva planetária pro žáky 3. – 5. ročníku
4. 5. Svět kolem nás. Kuba – dvě tváře svobody pro žáky 6. – 9. ročníku
22. 5. Pohovory s rodiči neprospívajících žáků -
na pozvání
29. 5. Informační schůzka s rodiči žáků budoucích
1. tříd
1. 6. O pohár starosty
11. 6. – 15. 6. Školní výlety (jeden den)
18. 6. – 22. 6. Pobyt v přírodě (Prostřední Bečva) pro žáky 3. a 4. ročníku
19. 6. Pedagogická rada (2. pololetí)
22. 6. Výlet Školní žákovské samosprávy
26. 6. Závěr školního roku (zaměstnanci školy)
28. 6. Rozloučení žáků 9. tříd se školou akce i pro rodiče
29. 6. Ukončení školního roku 2017/2018
Pozn: PR vždy v úterý ve 14:15 hod., třídní schůzky a konzultační hodiny vždy
v úterý v 16:00 hod.
Provozní porady a schůze OS dle potřeb školy (nejčastěji v úterý 14:15).
Školní žákovská samospráva – pátek v 7:10 hodin podle potřeby
Porady vedení pracoviště Jubilejní 3 – lichý týden v pátek 7:10 hodin.
Porady školního poradenského pracoviště – pátek v 7:10 hodin podle potřeby
Mgr. Stanislav Janota, zást. ředitele ZŠ

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.